Profiel

Over ons Vereniging van Eigenaren Platform Schiedam


Als betrokken voorzitters van een Schiedamse Vereniging van Eigenaren,   bezoeken Ger Hunnersen (VvE De Nieuwe Harg) en Bob Beijer (VvE De Vaerten) met enige regelmaat cursussen en informatiemarkten voor appartementseigenaren.

Zo hebben we ook de cursus, VvE’s en energie, van drie avonden bij de gemeente Schiedam aan het begin van 2014 gevolgd. Tijdens deze avonden bleek ons dat veel VvE-bestuurders hun eigen specifieke problemen hebben en dit eigenlijk met anderen willen bespreken om te kunnen profiteren van de ervaring en meningen van collega bestuursleden en deskundigen. Omdat de cursus daar niet voor bedoeld was, hebben we aan een van de aanwezige ambtenaren aangegeven, dat de voorlichting aan VvE’s anders en beter zou moeten kunnen. Wie A zegt moet ook B zeggen en daarmee is het initiatief geboren om te proberen VvE besturen en/of belangstellenden bij elkaar te brengen. Gesteund door de Gemeente Schiedam, die een burgerinitiatief toejuicht, zijn wij in contact gekomen met het Vrijwilligerscafé, geleid door Jan Bostelaar. Onze ideeën werden enthousiast ontvangen en pasten precies in hun doelstellingen en zo hebben we de eerste bijeenkomst   op 30 oktober jl. kunnen organiseren. Deze druk bezochte avond in de ontmoetingsruimte van De Vijf Molens werd geopend door wethouder Alexander van Steenderen. Nadat we vervolgens uitgelegd hadden wat de achtergrond en intenties van dit initiatief waren, is aan de zaal de vraag gesteld of deze bijeenkomsten een vervolg moesten hebben. Hier werd massaal positief op gereageerd. Een van de eerste wensen van de vergadering was het opzetten van een website, waarin onder andere een database zou moeten komen met commerciële ondernemingen, die een VvE van dienst kunnen zijn. Dit kan variëren van onderhoudsbedrijven tot beheermaatschappijen en assuradeuren. Zoals u heeft geconstateerd is de website inmiddels operationeel. De bedrijven database moet opgezet worden en zal in de loop der tijden groeien. Onder de header “bijeenkomsten” vindt u het volledige verslag van de eerste bijeenkomst.

Het doel van het VvE Platform Schiedam mag duidelijk zijn.

Wij willen bijeenkomsten organiseren waarbij personen bedrijven en/of instanties zoals gemeente, notaris, liftinstituut, verlichtingsdeskundige, etc. uitgenodigd wordt een presentatie te houden over hun specialisatie welke vanuit de wens van de aanwezigen op een van avonden kenbaar kan worden gemaakt. Belangstellende VvE vertegenwoordigers zouden dan, bij voorkeur vooraf, vragen kunnen stellen over dat onderwerp, hetgeen dan kan worden behandeld.

Veel VvE besturen bestaan uit zeer goedwillende, enthousiaste vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de kwaliteit en leefbaarheid van hun woonomgeving. Vaak schort het aan bestuurlijke ervaring en is men geneigd bij al dan niet gerechtvaardigde en/of soms heftige kritiek het bijltje er bij neer te gooien. Door middel van voorlichting door deskundigen willen wij proberen de kennis van VvE-besturen te vergroten, zodat een bestuur beter opgewassen is tegen de zaken die zich zoal bij een VvE voor zou kunnen doen.

Over het algemeen is er geen of weinig expertise of ervaring over de specifieke onderwerpen die binnen een VvE aan de orde komen, en onderschat dat niet, dat zijn er nogal wat, zoals.

  1. Bouwkundige zaken
  2. Technische zaken ( lift, hydrofoor, centrale verwarming en warmwater voorziening, etc.)
  3. Juridische zaken (Appartementsrecht, splitsingsakte, huishoudelijk reglement , incasso, etc.)
  4. Verzekering ( herbouwwaarde, bestuursaansprakelijkheid, vrijwilligersverzekering, wettelijke aansprakelijkheid, etc.)
  5. Financiële zaken (MJOP, wettelijk verplichte reserve, bijdrage leden, etc.)
  6. Incasso
  7. Beoordelen offertes en/of contracten
  8. Vergadertechniek ect.

Met veel geluk bestaat een VvE bestuur uit leden, die elk min of meer hun expertise op een bepaald gebied hebben, maar in doorsnee is men binnen een VvE al blij als er voldoende mensen beschikbaar zijn om een bestuur te vormen. Doorgaans is het niet ongebruikelijk, dat een beperkt aantal bestuursleden de kar trekken. Vaak wordt een beheermaatschappij aangetrokken om het vele werk voor de VvE uit te voeren. Hierdoor wordt kennis en kunde binnen de VvE vaak van ondergeschikt belang. Toch blijft het bestuur en de ALV van de VvE de eerste verantwoordelijke en moet elke beheermaatschappij aangestuurd worden. Met een beheermaatschappij kunnen afspraken gemaakt worden over de onderdelen van het beheer. Zo kunt u bijvoorbeeld de administratie uitbesteden en het technische beheer in eigen hand houden.

Veel benodigde informatie kan verkregen worden bij de belangenvereniging zoals “ VvE Belang”. Deze landelijke vereniging heeft onder andere ook een juridische afdeling. Het is voor Schiedam tekenend, dat er van de ca 15oo grote en kleine VvE’s er maar ca. 30 lid zijn van VvE Belang.

Bij veel nieuwbouwprojecten worden door bouwbedrijven vaak installateurs gebruikt, die niet direct uit de omgeving komen. Meestal heeft dat te maken met de laagste aanbieder op een onderdeel van het project. Dit kan bij garantie claims ook nog wel eens problemen of conflicten geven. Het is daarom belangrijk, dat lokale ondernemingen zich kunnen presenteren aan VvE besturen, zodat er zonder tussen komst van andere personen direct de juiste reparateur ter plaatse kan komen.

Gedacht kan ook worden aan collectieve onderhandelingen voor bepaalde projecten zo als b.v. schilderwerk, de aanschaf van zonnepanelen en meer van dat soort zaken. Grotere of meer gezamenlijke projecten zijn voor een bedrijf aantrekkelijker en kunnen voor de deelnemende VvE’s financieel aantrekkelijker zijn.

Na onze ideeën besproken te hebben met de Gemeente Schiedam, heeft men ons ook betrokken bij het “Servicepunt nieuwe stijl”, dat in het eerste kwartaal van 2015 van start gaat. Op 30 oktober jl. werd door Ruud van Workum een presentatie gehouden over dit servicepunt. Er draait binnen de gemeente, tot volle tevredenheid, al enkele jaren een servicepunt, maar het is de bedoeling, dat dit uitgebreid gaat worden met VvE informatie. De rol van het servicepunt is , wat men noemt eerste hulp bij onderhoud. (EHBO) Dit kan variëren van het geven van adviezen over zaken, zoals b.v. het activeren van een slapende VvE of de aanpak van funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, isolatie, energiebesparing, levensloopbestendigheid tot adviezen over assurantie, enzovoort. Voor noodzakelijk woning- en appartementsgebouw verbetering zijn eventueel financieringen met lage rente beschikbaar. Het levensloopbestendig maken van gebouwen en woningen is een van deze speerpunten.

De gemeente heeft n.l. ook de mogelijkheid om met de wet in de hand noodzakelijke reparaties of onderhoud af te dwingen.