Informatie delen....maakt samen sterk

 

De meeste Verenigingen van Eigenaren hebben in de loop der tijd wel de nodige informatie en ervaringen opgedaan en die mogelijks zelfs ook opgeslagen. Interessant zou zijn als deze informatie voor elke VvE in de gemeente Schiedam beschikbaar is en niet elke keer opnieuw opgezocht hoeft te worden.

Wij van VvE Platform Schiedam, proberen zoveel mogelijk informatie met u te delen en hebben inmiddels gesprekken gevoerd met meerdere bedrijven/instellingen en de juiste contacten gelegd met de gemeente Schiedam om zaken bespreekbaar te maken. Lees hier verder....

VvE Platform Schiedam is voornemens 2 tot 3 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle VvE's om actuele zaken met elkaar te bespreken. Tevens zullen wij inventariseren welke onderwerpen interessant zijn voor een VvE zodat wij mogelijk gastsprekers kunnen uitnodigen om de betreffende onderwerpen te behandelen.

Kennis is macht...vandaar de bovenstaande slogan. "Informatie delen....maakt samen sterk" Sluit u aan bij VvE Platform Schiedam, het kost u niets en bespaart u mogelijk geld en ergernis.

 


 

 

Onze volgende bijeenkomst is op 29-11 om 19:30

In samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering werd op 17 mei 2018 weer een bijeenkomst georganiseerd in de zaal “de 5 Molens”. Tijdens deze avond wordt er uitgebreid stilgestaan bij de komende energietransitie voor VvE's.

Downloaden (PDF, 490KB)

Klik op downloaden om de uitnodiging te lezen.

 

 

 

VvE Platform Schiedam in het overlegorgaan Gasloos van de Gemeente Schiedam

De Gemeente Schiedam heeft het ambitieuze plan uitgesproken om twee wijken binnen 10 jaar compleet gasloos te maken. Het gaat om de wijken Groenoord en Nieuwland. Oudere wijken met veel gestapelde woningen.

Begonnen gaat worden met de wijk Nieuwland. Deze wijken grenzen aan de Hoge Temperatuur leiding van de Botlek naar Rotterdam. Op zich dus de best denkbare oplossing om de wijk aan te sluiten op deze leiding. De gemeente werkt hierbij nauw samen met Woonplus, die eigenaar is van vrijwel alle panden.

Het VvE Platform is gevraagd om zitting te nemen in dit overlegorgaan, speciaal om onze expertise te geven over de in- en outs van de daar gelokaliseerde VvE’s.

Ter informatie geven wij u hierbij een overzicht van de mogelijkheden, die een particulier heeft om zijn woning gasloos te maken.

Ga hier naar het overzicht....

 

Verslag bijeenkomst VvE Platform Schiedam op 17-05-2018

In samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering werd op 17 mei 2018 weer een bijeenkomst georganiseerd in de zaal “de 5 Molens”.

Het hoofdonderdeel van het programma ging over zonnepanelen op uw VvE-locatie.

De belangstelling voor dit onderwerp spreekt heel Nederland en dus ook de VvE’s is zeer groot. Getuige de opkomst bij deze bijeenkomst. Ruim 60 belangstellenden kregen eerst een inzicht in de organisatorische kant van het installeren van panelen.

Lees hier verder....

 


 

Afgelopen 12 oktober heeft het VvE Platform Schiedam weer een bijeenkomst georganiseerd. Ditmaal bij ICDubo in Rotterdam Heijplaat

Een overvolle agenda en veel bezoekers zorgde voor een zeer interessante  bijeenkomst. Er waren de nodige sprekers en men kon deelnemen aan workshops. Natuurlijk was er na afloop voldoende tijd om te netwerken.Komt u de volgende keer ook?

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

 


VvE Platform naar Amsterdam

Het concept van ons VvE Platform blijkt dermate uniek te zijn, dat er in diverse plaatsen in Nederland aan ons gevraagd wordt een presentatie te geven over het ontstaan, de doelstellingen en het nut van een VvE Platform.

Op 28 september 2017 hebben Walther van Houten en Bob Beijer een presentatie gehouden in Amsterdam.

Dit is het begin van een initiatief van de Gemeente Amsterdam in een wijk bij het Olympisch Stadion. Een oude wijk met zijn eigen specifieke problemen. Gebouwen van vierhoog, vaak met een VvE, die opgesplitst is per 4 gestapelde woningen. Grootste problemen zijn het niet of te weinig reserveren voor onderhoud. Veel woningen, die vrijkomen worden opgekocht en als B&B weer in de markt gezet.

In elk geval hebben wij aangegeven, dat optreden als collectief meer zoden aan de dijk zet dan elke actie van een enkeling.

 

 

 

 

VvE Platform Schiedam geeft presentatie in Zoetermeer 

Op 29 februari 2017 heeft het VvE Platform Schiedam op uitnodiging van de gemeente Zoetermeer en een aantal VvE voorzitters een presentatie gegeven in de raadszaal van het gemeentehuis. Naar aanleiding van eerdere publicaties van ons platform, o.a. in het VVE Magazine, willen een aantal VvE bestuurders ook een platform oprichten in Zoetermeer. Men heeft ons gevraagd uit de doeken te doen hoe wij tot de oprichting zijn gekomen en welk verder vervolg het platform heeft gehad tot nu toe

.

Er was veel belangstelling voor deze avond, ca 90 personen van diverse VvE’s waren aanwezig. Ger Hunnersen en Bob Beijer hebben elk een deel van de PowerPointpresentatie voor hun rekening genomen.

 

 

 


 Nieuwsbrief 

Inmiddels zijn wij begonnen met het versturen van een nieuwsbrief. Door het versturen van deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws wat van belang zou kunnen zijn voor uw VvE. 

Heeft u nog relevante informatie voor onze volgende nieuwsbrief? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

 

Bedrijvenoverzicht

U als Vereniging van Eigenaren beschikken over waardevolle informatie over de bedrijven waarmee u heeft samengewerkt. Voor andere VvE's is deze informatie van onschatbare waarde wanneer men op zoek is naar betrouwbare partners om het werk wat er gedaan moet worden aan uit te kunnen besteden.

In de afgelopen tijd zijn wij alvast begonnen met het invullen van onze database waarin u bedrijven kunt vinden en waar u uw mening kunt geven over deze bedrijven. Wij maar ook zeker de andere VvE's zouden het erg waarderen wanneer ook u uw mening in onze database achterlaat.

 

 

 

Organisatie van het VvE Platform Schiedam

Sinds de versterking vorig jaar, bestaat de organisatie momenteel uit vier personen. Allereerst de dame in onze gelederen is Kitty van Bloois, voorzitter van VvE Branderspoort Blok B. Onze tweede versterking is Walther van Houten, voorzitter van VvE Laan van Spieringhoek. Initiatiefnemers van het Platform zijn Ger Hunnersen, voorzitter van VvE De Nieuwe Harg en Bob Beijer, voorzitter van VvE De Vaerten.

 


Devider-vveplatform

Bijeenkomst

De volgende bijeenkomst van VvE Platform Schiedam organiseren wij samen met het Servicepunt Woningverbetering en de gemeente Schiedam. Deze bijeenkomst is gepland op 29-11-2018 in Ontmoetingscentrum De 5 Molens in Schiedam. De zaal is vanaf 19:00 open en de bijeenkomst start om 19:30.

Het thema van deze bijeenkomst "Energietransitie VvE's"

Er zijn een aantal zeer interessante sprekers die hun expertise over dit onderwerp graag met u willen delen. Deze sprekers zijn :

 

Kees Oomen : Directeur VvE Belang

Bert Vos : Programmamanager gemeente Schiedam

Eline Busser : Ontwikkelmanager Woonplus Schiedam

Ruud van Workum : Coordinator Servicepunt Woningverbetering

 

De deelname is geheel kosteloos. Graag vernemen wij of wij op uw komst mogen rekenen. Aanmelden voor 15 november a.s. via ons contactformulier of via info@vveplatformschiedam.nl. Graag tot ziens op 29 november 2018

 

Met vriendelijke groet,

VvE Platform Schiedam

De bijeenkomst wordt gehouden in :

Ontmoetingscentrum de Vijf Molens

Adres : Nieuwe Damlaan 818, 3118 AC, Schiedam

Telefoonnummer : 010 - 470 55 00

logo_Schiedam

Een aantal eigenaren heeft het initiatief genomen voor oprichting van een VvE Platform Schiedam. Dat is goed nieuws! De gemeente Schiedam is graag bereid om VvE’s te ondersteunen met praktische hulp. Bij het vernieuwde Servicepunt Woningverbetering zijn huiseigenaren en VvE’s dan ook van harte welkom voor advies over woningverbetering, energiebesparing en de toegankelijkheid van woongebouwen.
Het is van belang om de kwaliteit van het particuliere bezit in Schiedam op orde te houden. Een sterke belangenorganisatie zoals het VvE Platform Schiedam kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Daarom adviseer ik bestuursleden en/of leden van een technische commissie om zich aan te melden bij ons eigen VvE Platform Schiedam.

 

Alexander van Steenderen - Wethouder Wonen
Dames, mijne heren,
 
Jammer, dat het financiële debacle van beheerder  Admipunt de aanzet was van tot een enorm goede avond ,waarbij, de ins en outs van een ervaringsdeskundige met daarna een toelichting en een aanzet tot een betere controle op beheerders goed is aangeslagen bij de toehoorders.
Het blijkt wel dat een goede ondersteuning en info van levensbelang is voor de V.V.E.s
Wij gaan hier zeker wat mee doen.
Namens onze V.V.E Griegplein, mijn dank
 
Toon Ebbelinghaus V.V.E Griegplein