Informatie delen....maakt samen sterk

 

De meeste Verenigingen van Eigenaren hebben in de loop der tijd wel de nodige informatie en ervaringen opgedaan en die mogelijks zelfs ook opgeslagen. Interessant zou zijn als deze informatie voor elke VvE in de gemeente Schiedam beschikbaar is en niet elke keer opnieuw opgezocht hoeft te worden.

Wij van VvE Platform Schiedam, proberen zoveel mogelijk informatie met u te delen en hebben inmiddels gesprekken gevoerd met meerdere bedrijven/instellingen en de juiste contacten gelegd met de gemeente Schiedam om zaken bespreekbaar te maken. Lees hier verder....

VvE Platform Schiedam is voornemens 2 tot 3 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle VvE's om actuele zaken met elkaar te bespreken. Tevens zullen wij inventariseren welke onderwerpen interessant zijn voor een VvE zodat wij mogelijk gastsprekers kunnen uitnodigen om de betreffende onderwerpen te behandelen.

Kennis is macht...vandaar de bovenstaande slogan. "Informatie delen....maakt samen sterk" Sluit u aan bij VvE Platform Schiedam, het kost u niets en bespaart u mogelijk geld en ergernis.

 


Laatste-Nieuws-120-x-750

 

Vve'S gaan mogelijk voor 8 ton het schip in.

Reinald D. heeft meerdere verenigingen van eigenaren (vve’s) in Rotterdam, Schiedam en

Vlaardingen, niet voor 3 ton opgelicht, maar voor zeker 8 ton.

Dat bevestigt mr. Richard le Grand, die als curator is verbonden aan het faillissement van Admipunt. Dat is het bedrijf van het voormalig raadslid van Trots Vlaardingen.

Le Grand heeft D., die spoorloos lijkt te zijn, inmiddels ook gesproken, maar wil niets over de inhoud van dat gesprek zeggen. Het is nu mijn taak eerst alle feiten op een rij te krijgen en met betrokkenen te spreken”, laat hij weten. ,,Nog niet alle VvE’s hebben zich gemeld, maar het schadebedrag lijkt richting de 800.000 euro te gaan.”

Hoewel het faillissement van Admipunt, het bedrijf dat D. samen met zijn vrouw Anthea runde, begin vorige week is uit gesproken, heeft hij daarna nog wel geprobeerd geld van de rekening van we De Watertoren uit

Schiedam te halen. De Watertoren had al aangifte gedaan, maar zal dat nu opnieuw doen. D. geldt in veel gevallen als gemachtigde, omdat hij zichzelf als enige bestuurder op de lijst van de Kamer van Koophandel heeft gezet.

De meeste VvE’s verkeren- in acute geldnood omdat de pot leeg is en lopende rekeningen niet betaald kunnen worden. D. was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Een aantal VvE’s is de dupe geworden van de praktijken van een malafide beheerder/administrateur.

Het begint vaak met het feit, dat een groot aantal VvE’s problemen heeft met het vinden van goede bestuursleden. Als dan toch bestuursleden worden gevonden, blijkt dat het soms een ondankbare taak is en geven die bestuursleden, na het ervaren van commentaar op het beleid, de pijp aan Maarten. De gevolgen zijn meestal het uitbesteden van het beheer aan een derde partij. Wij hebben hierover al vaker gesproken en geschreven. Een goede, betrouwbare beheermaatschappij is niet eenvoudig te vinden.

Het delen van ervaringen van andere VvE’s en een beoordeling op de database van bedrijven kan zeker helpen bij uw besluitvorming. Dit is een van de doelstellingen van het Platform. De database van bedrijven zijn we aan het ontwikkelen. We hopen dat een en ander op korte termijn operationeel zal zijn.

Als de ALV heeft besloten om het beheer, om wat voor reden dan ook, uit te besteden, dan is het zaak om een aantal maatregelen te nemen.

Hieronder geven wij u enkele punten om in uw onderhandelingen met de (aspirant) beheerder/ administrateur mee te nemen of alsnog aan te passen.

  1. Onafhankelijk van het feit of u wel of niet voor een beheerder kiest, de VvE blijft altijd aansprakelijk voor het financiële- en administratieve beleid.
  2. Bekijk zorgvuldig welke taken u uit wilt besteden en wat in eigen beheer gedaan kan worden.
  3. Leg dat vast in een overeenkomst.
  4. Vergeet nooit, dat het gebouw eigendom is van de VvE en dat de beheerder in feite bij u in dienst is en derhalve alleen de taken kan en mag uitvoeren, die de VvE met hem overeengekomen is.
  5. Neem uw eigen financiële maatregelen.
  6. Een beheerder zeggenschap en procuratie geven over uw (spaar)rekening is niet aan te bevelen. Het is immers het geld van de VvE en niet van de beheerder of administrateur.
  7. Het is eenvoudig voor de VvE om een rekening-courant en een reserverings- of spaarrekening openen bij een bank. U heeft alleen een bevestiging van inschrijving in de Kamer van Koophandel nodig.
  8. Zorg wel altijd dat beschreven staat wie autorisatie voor de VvE heeft, tot welk bedrag en hoeveel handtekeningen er nodig zijn.
  9. Een beheerder/administrateur kan eenvoudig de betalingen klaarzetten in het financiële systeem, waarna de geautoriseerde bestuursleden kunnen fiatteren.
  10. Ter beveiliging van uw financiële situatie wordt aanbevolen tenminste twee bestuursleden of leden van de financiële commissie inzage te geven in de bankstanden. Op die manier verkleint u de kans op fraude aanzienlijk.

Op de site van Bureau RCA vindt u nog meer informatie

Link: http://www.bureau-rca.nl/vves-beheerders-en-eigen-beheer/

Bron : Algemeen Dagblad 24-01-2017

 

 

VvE Platform Schiedam wil kennis delen

Het Servicepunt Woningverbetering werkt nauw samen met het Vve Platform Schiedam. Met reclameborden langs de weg proberen zij samen de aandacht van Verenigingen van Eigenaren te trekken. In maart is het VvE Platform te gast in de gemeente Zoetermeer om de successen toe te lichten. “Wij zijn benaderd door VvE’s in Zoetermeer die naar ons voorbeeld ook een platform willen oprichten”, stelt een trotse Bob Beijer, één van de bestuursleden van het VvE Platform Schiedam.

Twee jaar geleden richtte Bob Beijer met Ger Hunnersen een netwerkorganisatie voor Verenigingen van Eigenaren op. Van meet af aan was het gemeentelijk Servicepunt Woningverbetering actief betrokken bij het platform. Volgens projectcoördinator Ruud van Workum bereikt de gemeente op deze wijze veel VvE’s in Schiedam. “Het platform heeft een waardevol netwerk van vooral grotere VvE’s in Noord. Bovendien kan het platform bepaalde zaken of problemen op de kaart zetten.”

Een goed voorbeeld daarvan is de wijziging van het ophaalrooster van Irado voor containers. Bij het VvE Platform Schiedam kwamen enkele meldingen binnen van verontruste VvE’s. De logistieke opzet van de bedrijven die de containers schoonmaakten, kwam niet meer overeen met het rooster van Irado. Gelukkig kon het platform bemiddelen.

Voorlichting

Ook de nieuwe bestuursleden Kitty van Bloois en Walther van Houten bleken een aanwinst. Kitty van Bloois heeft zich bijvoorbeeld vorig jaar vastgebeten in de problemen met het afvoergassensysteem van verwarmingsketels. Zij heeft de markt verkend en een oplossing gevonden dat inmiddels ook is uitgevoerd in een appartementengebouw. Bob Beijer: “Via VvE Platform kunnen VvE’s kennis uitwisselen. Door middel van onze website en een aantal bijeenkomsten per jaar geven we voorlichting over allerlei onderwerpen waarmee je als VvE-bestuurder of technische commissie te maken krijgt. We hoeven tenslotte niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden.”

Daarbij krijgt het VvE Platform alle medewerking van de gemeente en van het Servicepunt. Zo wordt dit voorjaar samen weer een excursie naar ICDubo, het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, georganiseerd. “We vinden altijd een luisterend oor bij het Servicepunt.”

Gratis advies

Overigens kunnen alle VvE’s in Schiedam bij het Servicepunt Woningverbetering terecht voor advies of begeleiding. De adviseurs kunnen bijvoorbeeld tien uur gratis actief zijn voor een VvE. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van een vereniging, het helpen bij het beleggen van een VvE-vergadering of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.

 

 

 

Walther en Kitty

Uitbreiding organisatie VvE Platform Schiedam

Tot ons grote genoegen hebben wij de organisatie van het Platform kunnen uitbreiden met een tweetal enthousiaste leden. Nu de organisatie op poten is gezet en we landelijke aandacht krijgen, werd het tijd om nieuwe inzichten binnen de organisatie te krijgen.

Allereerst is dat Kitty van Bloois, voorzitter van VvE Branderspoort Blok B. Velen van u kennen Kitty al van een presentatie, die ze gaf over afvoergassen systemen.

De tweede aanvulling komt van Walther van Houten, voorzitter van VvE Laan van Spieringhoek. Ook Walther zult u vermoedelijk al eerder gezien hebben, als frequent bezoeker van onze bijeenkomsten.

Beide zijn zeer betrokken bij het welzijn van hun VvE en wij zijn van mening, dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het VvE Platform Schiedam.

Bob Beijer

Ger Hunnersen.

 

 

 


 Banner-voorpagina

 


Devider-vveplatform

 Bijeenkomsten

  Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u de kans om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken en zijn er altijd interessante sprekers met boeiende onderwerpen aanwezig.

Op dit moment zijn wij druk bezig met het organiseren van de volgende bijeenkomst. U kunt binnenkort hier meer over lezen.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in :

De definitieve locatie is nog niet bekent

Adres : volgt

Telefoonnummer : volgt

logo_Schiedam

Een aantal eigenaren heeft het initiatief genomen voor oprichting van een VvE Platform Schiedam. Dat is goed nieuws! De gemeente Schiedam is graag bereid om VvE’s te ondersteunen met praktische hulp. Bij het vernieuwde Servicepunt Woningverbetering zijn huiseigenaren en VvE’s dan ook van harte welkom voor advies over woningverbetering, energiebesparing en de toegankelijkheid van woongebouwen.
Het is van belang om de kwaliteit van het particuliere bezit in Schiedam op orde te houden. Een sterke belangenorganisatie zoals het VvE Platform Schiedam kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Daarom adviseer ik bestuursleden en/of leden van een technische commissie om zich aan te melden bij ons eigen VvE Platform Schiedam.

 

Alexander van Steenderen - Wethouder Wonen