Informatie delen....Maakt samen sterk

De meeste Verenigingen van Eigenaren hebben in de loop der tijd wel de nodige informatie en ervaringen opgedaan en die mogelijks zelfs ook opgeslagen. Interessant zou zijn als deze informatie voor elke VvE in de gemeente Schiedam beschikbaar is en niet elke keer opnieuw opgezocht hoeft te worden.

Wij van VvE Platform Schiedam, proberen zoveel mogelijk informatie met u te delen en hebben inmiddels gesprekken gevoerd met meerdere bedrijven/instellingen en de juiste contacten gelegd met de gemeente Schiedam om zaken bespreekbaar te maken. Lees hier verder….

VvE Platform Schiedam is voornemens 2 tot 3 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle VvE’s om actuele zaken met elkaar te bespreken. Tevens zullen wij inventariseren welke onderwerpen interessant zijn voor een VvE zodat wij mogelijk gastsprekers kunnen uitnodigen om de betreffende onderwerpen te behandelen.

Kennis is macht…vandaar de bovenstaande slogan. “Informatie delen….maakt samen sterk” Sluit u aan bij VvE Platform Schiedam, het kost u niets en bespaart u mogelijk geld en ergernis.

Laatste nieuws

Ja ik wil onze VvE aanmelden

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kost u niets. Maar u wordt altijd op de hoogte gebracht over interessante wetenswaardigheden voor uw VvE.

Bijeenkomsten

Een aantal eigenaren heeft het initiatief genomen voor oprichting van een VvE Platform Schiedam. Dat is goed nieuws! De gemeente Schiedam is graag bereid om VvE’s te ondersteunen met praktische hulp. Bij het vernieuwde Servicepunt Woningverbetering zijn huiseigenaren en VvE’s dan ook van harte welkom voor advies over woningverbetering, energiebesparing en de toegankelijkheid van woongebouwen. Het is van belang om de kwaliteit van het particuliere bezit in Schiedam op orde te houden. Een sterke belangenorganisatie zoals het VvE Platform Schiedam kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Daarom adviseer ik bestuursleden en/of leden van een technische commissie om zich aan te melden bij ons eigen VvE Platform Schiedam.

Alexander van Steenderen

Wethouder Wonen

Jammer, dat het financiële debacle van beheerder Admipunt de aanzet was van tot een enorm goede avond ,waarbij, de ins en outs van een ervaringsdeskundige met daarna een toelichting en een aanzet tot een betere controle op beheerders goed is aangeslagen bij de toehoorders. Het blijkt wel dat een goede ondersteuning en info van levensbelang is voor de V.V.E.s Wij gaan hier zeker wat mee doen. Namens onze V.V.E Griegplein, mijn dank

Toon Ebbelinghaus

VvE Griegplein