Informatie delen....maakt samen sterk

 

De meeste Verenigingen van Eigenaren hebben in de loop der tijd wel de nodige informatie en ervaringen opgedaan en die mogelijks zelfs ook opgeslagen. Interessant zou zijn als deze informatie voor elke VvE in de gemeente Schiedam beschikbaar is en niet elke keer opnieuw opgezocht hoeft te worden.

Wij van VvE Platform Schiedam, proberen zoveel mogelijk informatie met u te delen en hebben inmiddels gesprekken gevoerd met meerdere bedrijven/instellingen en de juiste contacten gelegd met de gemeente Schiedam om zaken bespreekbaar te maken. Lees hier verder....

VvE Platform Schiedam is voornemens 2 tot 3 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle VvE's om actuele zaken met elkaar te bespreken. Tevens zullen wij inventariseren welke onderwerpen interessant zijn voor een VvE zodat wij mogelijk gastsprekers kunnen uitnodigen om de betreffende onderwerpen te behandelen.

Kennis is macht...vandaar de bovenstaande slogan. "Informatie delen....maakt samen sterk" Sluit u aan bij VvE Platform Schiedam, het kost u niets en bespaart u mogelijk geld en ergernis.

 


 

Op 15 mei 2017 heeft het VvE Platform Schiedam weer een bijeenkomst georganiseerd in het dienstencentrum “De vijf Molens”

Er was een interessant programma voor die avond. Na de opening door Jan Bostelaar, gaf Sherida Sam-Sin van het Servicepunt Woningverbetering uitleg over het programma “Lang zult u wonen”.  Tevens is er een overzicht van de procedure voor het aanvragen van laadpunten en opstelplaatsen voor scootmobielen en andere hulpmiddelen, uitgedeeld. Lees hier verder....

 

 

VvE Platform Schiedam geeft presentatie in Zoetermeer 

Op 29 februari 2017 heeft het VvE Platform Schiedam op uitnodiging van de gemeente Zoetermeer en een aantal VvE voorzitters een presentatie gegeven in de raadszaal van het gemeentehuis. Naar aanleiding van eerdere publicaties van ons platform, o.a. in het VVE Magazine, willen een aantal VvE bestuurders ook een platform oprichten in Zoetermeer. Men heeft ons gevraagd uit de doeken te doen hoe wij tot de oprichting zijn gekomen en welk verder vervolg het platform heeft gehad tot nu toe

.

Er was veel belangstelling voor deze avond, ca 90 personen van diverse VvE’s waren aanwezig. Ger Hunnersen en Bob Beijer hebben elk een deel van de PowerPointpresentatie voor hun rekening genomen.

 

 

 

Financiële cursus bij het Servicepunt Woningverbetering.

Omdat er binnen Vlaardingen en Schiedam gedupeerde VvE's zijn die het beheer bij Admipunt Vlaardingen hadden liggen, gaan we vanuit het Servicepunt Woningverbetering een Workshop “Voorkomen van fraudes bij VvE’s geven. De workshop is op 9 mei 19.00 uur tot 22.00 uur, Singel 85 te Schiedam en er kunnen 15 personen meedoen.  Na afloop krijgen de cursisten een boek 'financiën van de VvE' Wij gaan dit pagina groot 26 april aankondigen. Wij spreken veel VvE's die op dezelfde manier werken zoals de VvE's bij Admipunt waren aangesloten.

 

 

Vve's aan mogelijk voor 8 ton het schip in. 

Reinald D. heeft meerdere verenigingen van eigenaren (vve's) in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, niet voor 3 ton opgelicht, maar zeker voor 8 ton.

Dat bevestigd mr. Richard Le Grand, die als curator is verbonden aan het faillissement van Admipunt. Lees hier verder....

 

 VvE Platform Schiedam wil kennis delen 

Het servicepunt Woningverbetering werkt nauw samen met het Vve Platform Schiedam. Met reclameborden langs de weg proberen zij samen de aandacht van van verenigingen van Eigenaren te trekken. Lees hier verder....

 

 


 Banner-voorpagina

 

 

Uitbreiding organisatie VvE Platform Schiedam 

Tot ons grote genoegen hebben wij de organisatie van het Platform kunnen uitbreiden met een tweetal enthousiaste leden. Nu de organisatie op poten is gezet en we landelijke aandacht krijgen, werd het tijd om nieuwe inzichten binnen de organisatie te krijgen.

Allereerst is dat Kitty van Bloois, voorzitter van VvE Branderspoort Blok B. Vele van u kennen Kitty al van een presentatie, die ze gaf over afvoergassen systemen.

De tweede aanvulling komt van Walther van Houten, voorzitter van VvE Laan van Spieringhoek. Ook Wather zult u vermoedelijk al eerder gezien hebben, als frequent bezoeker van onze bijeenkomsten.

Beide zijn zeer betrokken bij het welzijn van hun VvE en wij zijn van mening, dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het VvE Platform Schiedam.

Bob Beijer

Ger Hunnersen

 

 


Devider-vveplatform

 Bijeenkomst 15 mei

Het VvE Platform Schiedam nodigt eigenaren van een appartement en/of bestuurs-en TC-leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) uit voor een netwerkbijeenkomst op maandag 15 mei 2017 in Ontmoetingscentrum De 5 Molens, aan de Nieuwe Damlaan 818. Alle belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Vrijwilligerscafé en de gemeente Schiedam.

Met het organiseren van netwerkbijeenkomsten wil het VvE Platform Schiedam Verenigingen van Eigenaren ondersteunen en hulp bieden bij het uitoefenen van hun functie als bestuurs- of TC-lid. Het is belangrijk om als eigenaar deel uit te maken van een goed functionerende VvE. Een actieve VvE kan door het uitwisselen van ervaringen oplossingen bieden en behoorlijk wat geld besparen.

Behalve de mogelijkheid om te netwerken biedt het programma voor 15 mei a.s. ook een presentatie van enkele onderwerpen.

Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang van het programma 20.00 uur dat er als volgt uitziet:

  1. Opening
  2. Sherida Sam-Sin van het Servicepunt over het programma “Lang zult u wonen” en de procedure voor het aanvragen van laadpunten en opstelplaatsen van scootmobielen en andere hulpmiddelen.
  1. Olof Waltman van de brandweer over de juiste locatie van rook- en co2-melders in gemeenschappelijke delen.
  1. Presentatie Hilde Vink van VvE Collectieven over besparingsadviezen voor de VvE.
  2. Pauze
  3. Presentatie Kitty van Bloois over de valkuilen van de failliete Beheerder AdmiPunt
  4. Presentatie van Piet van Herwijnen Stichting VVErtimago over de keuze van een beheerder en de te maken afspraken. 
  5. Aangeklede borrel.

Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en met elkaar van gedachten te wisselen. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Graag vernemen we of we op uw komst mogen rekenen.

Aanmelden voor 12 mei a.s. op info@vveplatformschiedam.nl

Graag tot ziens op 15 mei 2017. 

 

De bijeenkomst wordt gehouden in :

Ontmoetingscentrum De Vijf Molens

Adres : Nieuwe Damlaan 818, 3118AC Schiedam

Telefoonnummer : 010 - 470 55 00

logo_Schiedam

Een aantal eigenaren heeft het initiatief genomen voor oprichting van een VvE Platform Schiedam. Dat is goed nieuws! De gemeente Schiedam is graag bereid om VvE’s te ondersteunen met praktische hulp. Bij het vernieuwde Servicepunt Woningverbetering zijn huiseigenaren en VvE’s dan ook van harte welkom voor advies over woningverbetering, energiebesparing en de toegankelijkheid van woongebouwen.
Het is van belang om de kwaliteit van het particuliere bezit in Schiedam op orde te houden. Een sterke belangenorganisatie zoals het VvE Platform Schiedam kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Daarom adviseer ik bestuursleden en/of leden van een technische commissie om zich aan te melden bij ons eigen VvE Platform Schiedam.

 

Alexander van Steenderen - Wethouder Wonen
Dames, mijne heren,
 
Jammer, dat het financiële debacle van beheerder  Admipunt de aanzet was van tot een enorm goede avond ,waarbij, de ins en outs van een ervaringsdeskundige met daarna een toelichting en een aanzet tot een betere controle op beheerders goed is aangeslagen bij de toehoorders.
Het blijkt wel dat een goede ondersteuning en info van levensbelang is voor de V.V.E.s
Wij gaan hier zeker wat mee doen.
Namens onze V.V.E Griegplein, mijn dank
 
Toon Ebbelinghaus V.V.E Griegplein