Informatie delen....maakt samen sterk

 

De meeste Verenigingen van Eigenaren hebben in de loop der tijd wel de nodige informatie en ervaringen opgedaan en die mogelijks zelfs ook opgeslagen. Interessant zou zijn als deze informatie voor elke VvE in de gemeente Schiedam beschikbaar is en niet elke keer opnieuw opgezocht hoeft te worden.

Wij van VvE Platform Schiedam, proberen zoveel mogelijk informatie met u te delen en hebben inmiddels gesprekken gevoerd met meerdere bedrijven/instellingen en de juiste contacten gelegd met de gemeente Schiedam om zaken bespreekbaar te maken. Lees hier verder....

VvE Platform Schiedam is voornemens 2 tot 3 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle VvE's om actuele zaken met elkaar te bespreken. Tevens zullen wij inventariseren welke onderwerpen interessant zijn voor een VvE zodat wij mogelijk gastsprekers kunnen uitnodigen om de betreffende onderwerpen te behandelen.

Kennis is macht...vandaar de bovenstaande slogan. "Informatie delen....maakt samen sterk" Sluit u aan bij VvE Platform Schiedam, het kost u niets en bespaart u mogelijk geld en ergernis.

  

Afgelopen 12 oktober heeft het VvE Platform Schiedam weer een bijeenkomst georganiseerd. Ditmaal bij ICDubo in Rotterdam Heijplaat

Een overvolle agenda en veel bezoekers zorgde voor een zeer interessante  bijeenkomst. Er waren de nodige sprekers en men kon deelnemen aan workshops. Natuurlijk was er na afloop voldoende tijd om te netwerken.Komt u de volgende keer ook?

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

 


VvE Platform naar Amsterdam

Het concept van ons VvE Platform blijkt dermate uniek te zijn, dat er in diverse plaatsen in Nederland aan ons gevraagd wordt een presentatie te geven over het ontstaan, de doelstellingen en het nut van een VvE Platform.

Op 28 september 2017 hebben Walther van Houten en Bob Beijer een presentatie gehouden in Amsterdam.

Dit is het begin van een initiatief van de Gemeente Amsterdam in een wijk bij het Olympisch Stadion. Een oude wijk met zijn eigen specifieke problemen. Gebouwen van vierhoog, vaak met een VvE, die opgesplitst is per 4 gestapelde woningen. Grootste problemen zijn het niet of te weinig reserveren voor onderhoud. Veel woningen, die vrijkomen worden opgekocht en als B&B weer in de markt gezet.

In elk geval hebben wij aangegeven, dat optreden als collectief meer zoden aan de dijk zet dan elke actie van een enkeling.

 

 

 


Uitnodiging Project Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel

Het VvE Platform Schiedam en de aangesloten verenigingen van eigenaren zijn op zaterdag 16 september om 14:00 uitgenodigd in de grote kerk van Schiedam voor het vieren van een mijlpaal in het project Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel. Wanneer u op de onderstaande afbeelding klikt krijgt u de gehele uitnodiging te zien.

Downloaden (PDF, 53KB)

 

 

VvE Platform Schiedam geeft presentatie in Zoetermeer 

Op 29 februari 2017 heeft het VvE Platform Schiedam op uitnodiging van de gemeente Zoetermeer en een aantal VvE voorzitters een presentatie gegeven in de raadszaal van het gemeentehuis. Naar aanleiding van eerdere publicaties van ons platform, o.a. in het VVE Magazine, willen een aantal VvE bestuurders ook een platform oprichten in Zoetermeer. Men heeft ons gevraagd uit de doeken te doen hoe wij tot de oprichting zijn gekomen en welk verder vervolg het platform heeft gehad tot nu toe

.

Er was veel belangstelling voor deze avond, ca 90 personen van diverse VvE’s waren aanwezig. Ger Hunnersen en Bob Beijer hebben elk een deel van de PowerPointpresentatie voor hun rekening genomen.

 

 

 

Financiële cursus bij het Servicepunt Woningverbetering.

Omdat er binnen Vlaardingen en Schiedam gedupeerde VvE's zijn die het beheer bij Admipunt Vlaardingen hadden liggen, gaan we vanuit het Servicepunt Woningverbetering een Workshop “Voorkomen van fraudes bij VvE’s geven. De workshop is op 9 mei 19.00 uur tot 22.00 uur, Singel 85 te Schiedam en er kunnen 15 personen meedoen.  Na afloop krijgen de cursisten een boek 'financiën van de VvE' Wij gaan dit pagina groot 26 april aankondigen. Wij spreken veel VvE's die op dezelfde manier werken zoals de VvE's bij Admipunt waren aangesloten.

 

 

Vve's aan mogelijk voor 8 ton het schip in. 

Reinald D. heeft meerdere verenigingen van eigenaren (vve's) in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, niet voor 3 ton opgelicht, maar zeker voor 8 ton.

Dat bevestigd mr. Richard Le Grand, die als curator is verbonden aan het faillissement van Admipunt. Lees hier verder....

 

 VvE Platform Schiedam wil kennis delen 

Het servicepunt Woningverbetering werkt nauw samen met het Vve Platform Schiedam. Met reclameborden langs de weg proberen zij samen de aandacht van van verenigingen van Eigenaren te trekken. Lees hier verder....

 

 


 Banner-voorpagina

 

 

Uitbreiding organisatie VvE Platform Schiedam 

Tot ons grote genoegen hebben wij de organisatie van het Platform kunnen uitbreiden met een tweetal enthousiaste leden. Nu de organisatie op poten is gezet en we landelijke aandacht krijgen, werd het tijd om nieuwe inzichten binnen de organisatie te krijgen.

Allereerst is dat Kitty van Bloois, voorzitter van VvE Branderspoort Blok B. Vele van u kennen Kitty al van een presentatie, die ze gaf over afvoergassen systemen.

De tweede aanvulling komt van Walther van Houten, voorzitter van VvE Laan van Spieringhoek. Ook Wather zult u vermoedelijk al eerder gezien hebben, als frequent bezoeker van onze bijeenkomsten.

Beide zijn zeer betrokken bij het welzijn van hun VvE en wij zijn van mening, dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het VvE Platform Schiedam.

Bob Beijer

Ger Hunnersen

 

 


Devider-vveplatform

Bijeenkomst

 

Na de succesvolle bijeenkomst van afgelopen 12-20-2017 zijn wij weer druk bezig om een nieuw programma op te stellen voor de volgende bijeenkomst.

Heeft u een suggestie voor de volgende bijeenkomst? Laat het ons weten en wellicht kunnen wij hier aandacht aan besteden.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in :

ICDuBo

Adres : Directiekade 2, 3089JA Rotterdam

Telefoonnummer : 010 - 415 72 44

logo_Schiedam

Een aantal eigenaren heeft het initiatief genomen voor oprichting van een VvE Platform Schiedam. Dat is goed nieuws! De gemeente Schiedam is graag bereid om VvE’s te ondersteunen met praktische hulp. Bij het vernieuwde Servicepunt Woningverbetering zijn huiseigenaren en VvE’s dan ook van harte welkom voor advies over woningverbetering, energiebesparing en de toegankelijkheid van woongebouwen.
Het is van belang om de kwaliteit van het particuliere bezit in Schiedam op orde te houden. Een sterke belangenorganisatie zoals het VvE Platform Schiedam kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Daarom adviseer ik bestuursleden en/of leden van een technische commissie om zich aan te melden bij ons eigen VvE Platform Schiedam.

 

Alexander van Steenderen - Wethouder Wonen
Dames, mijne heren,
 
Jammer, dat het financiële debacle van beheerder  Admipunt de aanzet was van tot een enorm goede avond ,waarbij, de ins en outs van een ervaringsdeskundige met daarna een toelichting en een aanzet tot een betere controle op beheerders goed is aangeslagen bij de toehoorders.
Het blijkt wel dat een goede ondersteuning en info van levensbelang is voor de V.V.E.s
Wij gaan hier zeker wat mee doen.
Namens onze V.V.E Griegplein, mijn dank
 
Toon Ebbelinghaus V.V.E Griegplein