Bannervve2

Devider-vveplatform

Wet verbetering VvE’s naar de Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat het functioneren van VvE’s gaat verbeteren. Het wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State. Het kabinet wil het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking laten treden. In het voorstel staat dat VvE’s dan verplicht zijn om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarenonderhoudsplan of 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Het wetsvoorstel regelt ook dat de VvE een lening aan mag gaan en dat de regels met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid worden versoepeld.