Bannervve2

Devider-vveplatform

Energiebespaarlening voor VvE’s

 Kent u de VvE Energiebespaarlening al?
De lening is een aantrekkelijke mogelijkheid voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) om energiebesparende investeringen te kunnen financieren aan appartementencomplexen.
Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt de VvE de kosten zo over meerdere jaren.
Als uw VvE uit tenminste 10 appartementsrechten (betreffende een wooneenheid) bestaat, kunt u in aanmerking komen voor een VvE Energiebespaarlening.
Dit is onder voorbehoud van een positieve financiële en inhoudelijke toetsing door SVn.

Energiebesparing en VvE’s

Vaak valt er flinke energiewinst te behalen bij appartementencomplexen.
Soms gaat dat echter gepaard met forse investeringen, waarbij er externe financieringsmiddelen nodig zijn.
De VvE Energiebespaarlening maakt het nu mogelijk om, tegen een aantrekkelijke rente, energiebesparende investeringen in of aan appartementencomplexen te financieren.
Dit maakt complexen energiezuiniger, comfortabeler en duurzamer.

Energiebesparende maatregelen

U kunt de Energiebespaarlening voor VvE’s gebruiken voor het financieren van verschillende energiebesparende maatregelen uit de maatregelenlijst.
U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld isolatie, HR-glas en LED-verlichting in gezamenlijke ruimten.

Het Nationaal Energiebespaarfonds

De VvE Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds.
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie.
Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw VvE Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.

Kenmerken van de VvE Energiebespaarlening

 • Uw VvE bestaat uit tenminste 10 appartementsrechten

 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid)
 • De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze
 • Het rentepercentage is het geldende percentage voor de looptijd van 10 of 15 jaar, deze percentages worden wekelijks gepubliceerd
 • De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag, eventuele rentestijgingen of -dalingen na binnenkomst hebben geen invloed op de aangeboden rente
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast
 • Aflossing op basis van maandannuïteiten
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE
 • De lening kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-)

VvE Energiebepaarlening aanvragen?

Wilt u de VvE Energiebespaarlening aanvragen? Ga dan naar de aanvraagpagina voor informatie over de benodigdheden, de procedure en het aanvraagformulier.

Hier vindt u de rente voor de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening.
Het rentepercentage kan door het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds aangepast worden.
Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag, de rente is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Periode Rente bij 7 jaar* Rente bij 10 jaar Rente bij 15 jaar
Vanaf 27-01-2016 2,2 % 2,5% 2,9%
Vanaf 09-11-2015 2,6% 2,9% 3,4%
 1. Zonnepanelen(voor maximaal 75% van de hoogte van de hoofdsom van de VvE Energiebespaarlening)

Zon-PV-systeem, bestaande uit één of meerdere zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s).
Bij een zon-PV-systeem is een opbrengst van 135 Wattpiek per m2 paneel, een algemeen gangbare basiskwaliteit.
Bij de aanvraag dient een omschrijving van de zonnepanelen, voorzien van het merk en type, aangeleverd te worden.
U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen.

Met vriendelijke groet,

Zonnepanelen Vlaardingen