Bannervve2

Devider-vveplatform

Het reservefonds en financiering van een VvE

 

Vanaf 2008 was het al wettelijk verplicht voor een VvE een reservefonds te hebben, waarin voldoende financiën aanwezig dienden te zijn om het hoofd te bieden aan onderhoud, herstel en eventuele calamiteiten. Met name bij oudere en kleine VvE-en is dit niet altijd het geval.

Lange tijd is er gedebatteerd over de minimale hoogte van dit reservefonds.

Om onaangename verrassingen voor appartementseigenaren te voorkomen, waarbij de overheid bij achterstallig onderhoud zelfs dwingende maatregelen kan opleggen, gaat de minister het reservefonds een wettelijke status geven.

Het is de bedoeling, dat per 1 juli 2016 de wet aangepast gaat worden. Een VvE moet dan een reservefonds hebben ter hoogte van minimaal 0.05% van het hoogte van de herbouwwaarde van het complex. Indien het reservefonds van een VvE gevoed wordt door een goed onderbouwd meerjarenonderhoudsplan, is het mogelijk van het gestelde percentage af te wijken.

Als er binnen de VvE niet voldoende in kas is voor herstel of groot onderhoud en energiebesparende maatregelen, kan een lening aangegaan worden. Terecht meent de minister, dat duurzaamheid ook onder onderhoud valt.

Het grote probleem bij het aangaan van een financiering, zat hem erin dat een bank een geldvordering aanmerkte als een ondeelbare schuld. Dat hielt in, dat elke eigenaar, naast de VvE aansprakelijk was voor de gehele schuld aan de bank. Dat gaat veranderen. Schulden van een VvE worden straks als deelbaar aangemerkt. Een appartementseigenaar is dan alleen aansprakelijk voor zijn eigen deel, gebaseerd op de splitsingsakte. Bij verkoop van het appartement gaat dat deel over naar de nieuwe eigenaar.

Het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting kunt u nalezen op: www.internetconsutatie.nl/wet_verbetering_verenigingen_van-eigenaars