Nieuwsbrief december 2019

Schiedam, 3 december 2019

L.S,

U bent van ons gewend, dat wij in november een bijeenkomst organiseren. Dat is door een aantal redenen niet door kunnen gaan. De belangrijkste reden is, dat er binnen de groep, die zich bezighoudt met “Groenoord gasvrij”, zeer essentiële vorderingen zijn gemaakt en beslissingen zijn genomen.
Die willen wij u uiteraard niet onthouden.

Derhalve is het in de planning om in januari/februari van het nieuwe jaar een grote bijeenkomst te organiseren. Gezien de overweldigende belangstelling, die er bij de VvE’s voor dit onderwerp is, wordt gewerkt aan een grotere zaal. Op die manier zijn we niet afhankelijk van brandweerverordeningen en hoeven we niemand teleur te stellen. In elk geval zullen wij die avond, naast het onderwerp over de transitie, een spreker hebben uit de beheer wereld,

Enkele belangrijke veranderingen en feiten die eraan gaan komen en spelen voor alle VvE’s, willen wij u niet onthouden.

De Warmtewet

Vanaf 1 januari 2020 zijn gigajoulemeters verplicht in complexen met blokverwarming. Hebt u warmtemeters op de radiatoren? Die moeten vanaf 1 januari 2027 op afstand uit leesbaar zijn. Houd daar rekening mee als u binnen enkele jaren de meters gaat vervangen. Overigens dient ook de G-Joulemeter op afstand uit leesbaar zijn. 
Misschien hebt u zelf een systeem bedacht voor de afrekening van de stookkosten. Dat kan in tegenspraak zijn met de bepalingen in uw splitsingsakte. Staat daar niets over de afrekening van warmte? Dan kunt u waarschijnlijk correctiefactoren toepassen. Als in de akte expliciet staat dat de geleverde warmte wordt berekend over het aantal vierkante meters, dan mag u hoogstwaarschijnlijk geen correctiefactoren toepassen. De rechter oordeelt in dat geval: akte is akte! 

Energie labels

EPA wordt NTA 8800. Op 1 januari 2020 verandert het Energie Prestatie Advies (EPA) in de Nederlands Technische Afspraak 8800 (NTA). Op 1 juli 2020 vervallen de huidige voorlopige energie labels (VEL). Houd daar rekening mee als u uw appartement na die datum wilt verkopen. Dan hebt u een nieuw energielabel nodig. U kunt dit nieuwe energielabel niet meer zelf regelen. Daarvoor heeft u in de nieuwe regeling een energieadviseur nodig.   

Zonnestroom en btw 

Vanaf 1 januari 2020 kan de VvE die zonnepanelen op het dak heeft laten leggen, gebruik maken van de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR). U hoeft geen btw af te dragen over het bedrag dat u van de netbeheerder ontvangt voor de stroom die u aan het net terug levert. U hoeft dus ook geen btw- administratie bij te houden en geen btw- aangifte te doen. 
De vrijstelling geldt tot een bruto omzet van € 20.000,- De BTW die u betaalt voor aanschaf en installatie van de zonnepanelen, valt niet onder de KOR. VvE Belang blijft ervoor ijveren om aan deze fiscale onrechtvaardigheid een eind te maken. 

EPDB en laadpalen

De Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen bepaalt, dat vanaf 10 maart 2020 nieuwbouw van een complex met minimaal 10 parkeerplaatsen moet worden voorbereid op de aanleg van laadpalen voor elektrisch vervoer. Dat betekent dat loze leidingen moeten worden aangelegd: elk parkeervak moet in dit geval “ev.-ready” zijn. Ook bij ingrijpende renovatie van een gebouw met minimaal 10 parkeerplaatsen is dat verplicht, behalve als de renovatie van de parkeerplaatsen meer dan 7 procent van de totale investering omvat. 

BTW op schoonmaak: 9% of 21% 

Bij periodieke factuurcontroles constateerden wij regelmatig dat schoonmaakwerkzaamheden tegen het verkeerde btw-tarief in rekening worden gebracht. Ontdek zelf welk tarief bij de verschillende schoonmaakwerkzaamheden hoort.
Schoonmaak in woningen /gebouwen:
Het schoonmaken in woningen/gebouwen valt onder het 9% tarief.
Glasbewassing en specialistische reiniging:
Voor glasbewassing en specialistische reiniging buiten, valt altijd onder het 21% tarief.
Voor het overige glas dat waar bewoning meer dan 50% van het gebouw bedraagt, ook het tarief van 9% toegepast mag worden.

Kijk voor aanvullende informatie op Belastingdienst.nl

VvE Centraal onderzoekt agressie binnen de VvE

Als u wordt geconfronteerd met geweld of agressie dicht bij huis heeft dit een grote impact op uw leven van veiligheid. Stel je voor wat er gebeurt als dit zich afspeelt binnen uw VvE.
Maar hoe vaak komt het voor?
Voor deelname aan dit onderzoek gaat u naar klantenservice@vvecentraal.nl

VvE Belang Onderhoud Certificaat

Op 28 november jl. is aan VvE Laan van Spieringshoek als eerste in Schiedam, het Onderhoud Certificaat van VVE Belang uitgereikt. Om dit certificaat te krijgen dient een VvE te voldoen aan een groot aantal voorwaarden. Zowel de organisatie van de VvE als het complex wordt door een commissie doorgelicht en beoordeeld. Het verkrijgen van het certificaat is van grote waarde voor de VvE en de bewoners.

Meer informatie kunt u vinden op de site van VVE Belang (www.vvebelang.nl)

Dit zijn een paar wetenswaardigheden, die wij u niet willen onthouden.

Zodra wij meer vastere plannen hebben voor de volgende Platformbijeenkomst, zullen wij dit uiteraard met u delen.

Met vriendelijke groet,

VvE Platform Schiedam