Bannervve2

Devider-vveplatform

Nieuwe subsidie voor duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Met de subsidie wil minister Kamp stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Met de financiële ondersteuning kan de omslag naar meer duurzame energievoorziening worden gemaakt, stelt de minister.
De subsidieregeling is opengesteld op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. In 2016 is 70 miljoen euro beschikbaar.
Aanvragen kan tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Meer weten: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde