Bannervve2

Devider-vveplatform

Is uw VvE al wakker!

Verenigingen van Eigenaren staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar doen verder niets. Dit zijn de zogenaamde slapende VvE’s. Heden ten dage is het echter niet voldoende om alleen ingeschreven te staan. Een VvE heeft meer verplichtingen. Bovendien laat u als eigenaar van een woning geld liggen: een actieve VvE kan u namelijk behoorlijk wat geld besparen.

Welke verplichtingen heeft een VvE?

Elke VvE is in principe verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en zal actief moeten zijn, ook de kleinere VvE’s.

De eerste stap om een VvE te activeren begint met het uitschrijven van een vergadering van alle eigenaren die tot de Vereniging behoren. In deze vergadering (eerste reglementaire vergadering) staat een aantal vaste punten op de agenda. De VvE stelt een bestuurder of beheerder aan, daarna neemt de VvE een besluit over het afsluiten van een verzekering. Voor het onderhoud spreekt de VvE een maandelijkse bijdrage af.

De aanwezige VvE-leden stemmen over al deze punten, de stemverhouding om de besluiten rechtsgeldig te maken, staan vermeld in de splitsingsakte. Om de VvE actief te houden moet het bestuur minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering houden en de afspraken vastleggen in notulen. In de jaarlijkse vergadering worden de volgende vaste agendapunten besproken, zoals de jaarrekening, begroting, het onderhoud voor het komende jaar, belangrijke wijzigingen van de VvE-bijdrage, benoemen bestuursleden of andere onderwerpen. Het bestuur zal in deze vergadering verantwoording afleggen over het beheer van het afgelopen jaar.

Een bedrag reserveren voor het onderhoud

Door elke appartementseigenaar een bedrag te laten storten op de bankrekening van de VvE, kan de VvE sparen voor het benodigde onderhoud. Uit deze bijdrage worden de vaste lasten van de VvE betaald. Behalve de vaste lasten kan de VvE een deel van het bedrag reserveren voor kosten die niet jaarlijks terugkomen. Dit reservefonds kunt u gebruiken voor het gezamenlijke onderhoud dat uitgevoerd moet worden. De hoogte van de bijdrage die u als VvE-lid gaat betalen, is afhankelijk van de vaste lasten, waaronder de verzekeringen en eventueel een bijdrage voor de administrateur of externe beheerder en een reservering voor het onderhoud.  De bijdrage voor het jaarlijkse onderhoud wordt bepaald aan de hand van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

De gemeente Schiedam en Vlaardingen geven voor het opstellen van een MJOP een subsidie ter hoogte van maximaal €300,- . Hier zijn wel regels aan verbonden, voor informatie kunt u contact opnemen met het Servicepunt Woningverbetering, info@servicepuntwoningverbetering.nl.

Een collectieve opstalverzekering

In de splitsingsakte wordt vaak melding gemaakt van een opstalverzekering die door de VvE wordt afgesloten. Bij slapende VvE’s wordt de eigenaar geadviseerd individueel een opstalverzekering af te sluiten. Dit is echter onjuiste informatie. De collectieve opstalverzekering hoort afgesloten te worden door de VvE ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaren. Hierbij gaat het om zowel de gezamenlijke gedeelten als de privé gedeelten van het gebouw. Behalve een collectieve opstalverzekering is het verstandig een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Bent u al wakker?

Bent u lid van een slapende VvE en wilt u uw VvE activeren? Heeft u problemen met uw VvE? Bent u van plan een MJOP op te laten stellen? Of heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Servicepunt Woningverbetering of loop even bij ons binnen. Wij zijn gevestigd op Singel 85 te Schiedam. Zie ook www. Servicepuntwoningverbetering.nl, of telefoonnummer 010- 238 0633.