Bannervve2

Devider-vveplatform

Wat te doen als u uw woning naar gasloos wilt laten overgaan!

 

Het streven van de overheid is dat alle woningen in Nederland voor of op 2050 helemaal van gasleverantie af zijn. Hier geldt het principe “hoe eerder hoe beter”.

Nieuwbouwhuizen en appartementsgebouwen zullen vanaf 2019 geen gasaansluiting meer geleverd krijgen. Er is een lobby gaande om vanaf 2021 geen gasgestookte cv-ketels meer te installeren. Betwijfeld mag worden of dit haalbaar is. U mag nog wel uw bestaande cv-ketel blijven gebruiken, maar bij vervanging moet u een ander systeem kiezen. Momenteel worden er nog ca. 350.000 nieuwe ketels per jaar geïnstalleerd.

Dit heeft uiteraard grote consequenties voor het vervangen van uw apparatuur in de toekomst. Het is aan te raden de technische ontwikkelingen van de makers van deze apparatuur nauwlettend in de gaten te houden. Als de vraag groter wordt, zullen fabrikanten zich meer toeleggen op research en zullen de apparaten, naar alle waarschijnlijkheid, efficiënter en goedkoper worden. Maar wat zijn uw keuzes als u nu of binnenkort voor een vervanging komt te staan?

In het geval dat de centrale ketel binnen uw VvE vervangen moet worden, is het een overweging waard om over te gaan tot huur, totdat er een goede betaalbare oplossing op de markt is.

Wat zijn op het ogenblik verder de mogelijkheden om uw gasgestookte systeem, met name in uw eigen woonomgeving, te vervangen. Er zijn een aantal mogelijkheden op de markt en vaak is dat niet goedkoop.

Experts schatten in dat deze transitie elk huishouden, variërend van € 18.000,00 tot meer dan € 50.000,00 zal gaan kosten.  Dit geeft wel aan, dat momenteel de kosten nog niet te overzien zijn. Ook is er nog geen peil op te trekken welke maatregelen de energiemaatschappijen gaan nemen als een deel van hun leverantiepakket wegvalt. Wat moeten we daarnaast van de overheid verwachten na het wegvallen van zoveel belastinginkomsten.

De tijd zal het ons leren, maar reken erop, dat het er beslist niet goedkoper op wordt.

Er zijn een aantal opties als u op korte termijn uw cv, al dan niet met warmwater voorziening, moet gaan vervangen.

  1. Uw huidige cv-ketel vervangen door een nieuwe, zolang dit mogelijk is. Dit is voorlopig de goedkoopste oplossing. In elk geval totdat er andere mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld aansluiting op stadsverwarming.
  2. Een warmtepomp laten installeren. Er zijn drie mogelijkheden voor de werking van een warmtepomp. A. De pomp haalt zijn basiswarmte uit de lucht. B. De pomp wordt aangesloten op bestaand oppervlaktewater en C. er wordt een wel geslagen op zo’n 30 meter diepte en maakt gebruik van grondwater. Nadeel van deze systemen is, dat het duur is (tussen de € 5000,00 en € 7000,00) en dat er nog bij verwarmd moet worden, omdat er met dit soort pompen vaak maar ca. 15 gr. Celsius bereikt kan worden. Het grote nadeel is dat er veel ruimte nodig is om iets dergelijks te realiseren. Die is er vaak niet en al vrijwel niet is een appartement. Er bestaan wel subsidiemogelijkheden voor de aanschaf. Dit varieert van € 1500,00 tot € 1800,00.

Deze pompsystemen zijn volumineus, dus minder geschikt voor appartementen.

Groot nadeel is ook het geluidsniveau. De meeste, benodigde, buitenunits produceren een geluidsniveau van 30 tot meer dan 50 DB. Als een hele wijk met warmtepompen is uitgerust, zal er een constant zoemgeluid te horen zijn.

  1. De hybride-waterpomp. Die gebruikt de warmte uit de buiten- en ventilatie lucht om de cv- ketel aan te vullen of voor te verwarmen. Ideaal voor appartementsgebouwen, die al een dergelijk systeem hebben, maar duur voor een VvE die dat systeem niet heeft. Ook hier moet een buitenunit geplaatst worden, die geluid maakt. In een appartementengebouw is meestal de enige mogelijkheid om die unit op het balkon te plaatsen. Dat wordt nog een probleem voor u en uw buren.
  2. De pellet kachel. De voorzieningen en met name de afvoer, moeten wel in het pand aanwezig zijn. Denk aan lokale verwarming, tenzij er een warmwatersysteem op aangesloten kan worden. Het is bewerkelijk en genereerd veel fijnstof.
  3. De zonneboiler. Afhankelijk of u er de ruimte voor heeft, voor de installatie. Levert warmte of deelwarmte aan het wamwatersysteem, vaak uitgerust met een volumineuze boiler. De mogelijkheid om water bij te verwarmen moet aanwezig blijven.
  4. De elektrische ketel, al dan niet met warmwatervoorziening. Dit soort ketel bestaat al en kan de huidige cv-ketel eenvoudig vervangen. De aanschafkosten liggen op hetzelfde niveau als een gasgestookte cv-ketel. Echter de gebruikskosten liggen beduidend hoger. Men spreekt over tot zeven keer duurder.
  5. Elektrische- of infrarood- panelen. Dit zijn systemen voor specifieke plaatsen in huis en dus vrijwel niet geschikt om het hele huis te verwarmen, omdat dit een dure oplossing is. Voordeel is wel, dat men een aangename warmte kan genereren op plaatsen, waar dat nodig is.
  6. Momenteel zijn er onderzoekingen gaande naar Geotechnologie. Hierbij worden aardlagen aangeboord, waar heet water circuleert. Dit water zit vaak op dieptes van 3,5 km. Als particulier niet haalbaar, vanwege de hoge kosten, maar een mogelijke oplossing voor een wijk of stadsdeel.  Er moet dan een distributienetwerk gecreëerd worden. Voordeel is dat het opgepompte water weer vervangen wordt door het teruggepompte water nadat de warmte is afgegeven.

De kans op werking van onderlaagse grondlagen is dus minimaal.

  1. Aansluiting op de warmteleiding. De grootindustrie heeft een overschot aan restwarmte. Deze warmte wordt getransporteerd naar steden. Gemeentes zijn bezig om een aftakking te maken naar stadswijken. Hierdoor kan men VvE’s, bedrijven en particulieren voorzien van heet water voor verwarming en warmwatervoorzieningen.

Dit systeem is veelbelovend, doch vergt grote investeringen van de overheden om de infrastructuur aan te leggen. Voor een VvE is dit systeem met name haalbaar als er al een centraal verwarmingssysteem aanwezig is. Er zijn echter nog geen bedragen te hangen zijn aan zowel de techniek om de warmte te ontvangen en te distribueren binnen het gebouw, alsmede aan de leveringstarieven van de warmte-energie.

Dit zijn voorlopig, in een notendop, de huidige mogelijkheden. Verwacht mag worden, dat de industrie op de behoefte in zal spelen, waardoor er creatieve oplossingen zullen ontstaan. Het is te vergelijken met de ontwikkeling van elektrische en hybride-auto’s sinds de laatste vijf tot tien jaar.

Veel huishoudens zullen de “gedwongen” investeringen niet kunnen opbrengen. Afhankelijk van de prijzen van apparatuur, die mogelijk omlaaggaan, zal de overheid de helpende hand moeten toesteken in de vorm van subsidies of leningen.

Een simpele, betaalbare oplossing voor een VvE waarin de bewoners een eigen verwarmingsketel hebben is er eigenlijk nog niet. De enige directe oplossing is de onder 6. besproken elektrische ketel.