Bannervve2

Devider-vveplatform

Wij zijn het bestuur van de VvE Vuurvlinderhof in Schiedam. Op een van de eerste bijeenkomsten kwam het hebben van twee exploitatie aansluitingen aan de orde. Een situatie vergelijkbaar aan de onze doordat wij twee lifttorens hebben. Het kwam er in het kort op neer dat wanneer sprake is van fysieke verbondenheid van de aansluitingen deze mogen worden geclusterd. Het voordeel van clusteren zit in het hoge tarief van de energiebelasting.  Deze wordt nu maar 1 keer in rekening gebracht.

Met deze informatie hebben we contact opgenomen met onze energie leverancier die dit verhaal bevestigde. Op aangeven van de leverancier hebben we de benodigde stukken aangeleverd voor het verzoek aan de belastingdienst. Met veel ondersteuning van de leverancier is het gelukt de belastingdienst te overtuigen van de fysieke verbondenheid. Er is zelfs een bezoek ter plaatse geweest. De clustering geldt met terug werkende kracht van vijf jaar. Door de clustering heeft dat in het eerste jaar een besparing opgeleverd van 2.325,– euro. Jaarlijks is de besparing +/- 400,– euro dit dankzij het bijwonen van de bijeenkomsten.