Bijeenkomst 31-10-2014

Op initiatief van twee VvE’s-voorzitters, Bob Beijer en Ger Hunnersen, heeft de gemeente Schiedam VvE’s in Schiedam uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Stichting Olivier, die vrijwilligersinitiatieven ondersteunt, heeft geparticipeerd in de organisatie. Op donderdagavond 30 oktober 2014 vond daarop een Vrijwilligerscafé plaats in de Vijf Molens, Nieuwe Damlaan 818.

Ruim vijftig (bestuurs-)leden van Schiedamse Verenigingen van Eigenaren gaven gehoor aan de uitnodiging.

Wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) opende de bijeenkomst om 20.00 uur. In zijn welkomstwoord gaf hij aan verheugd te zijn dat ‘die avond door de grote opkomst blijkt dat de aanwezigen de verantwoordelijkheid voor hun woning nemen’. “De zorg voor de eigen woning ligt bij de eigenaar. Bij VvE’s bent u aan zet, als eigenaar en mogelijk als bestuurslid van de VvE. Daarin staat u niet alleen. De gemeente opent eerste kwartaal 2015 het Servicepunt-nieuwe stijl dat eerste hulp gaat bieden bij onderhoud, met name aan VvE’s. Het is belangrijk om als eigenaar deel uit te maken van een actieve VvE. Want als een VvE de zaken goeden beheert, levert dat geld op voor de eigenaren. Een slapende VvE kost je als eigenaar op den duur alleen maar geld. Ik kan u toezeggen dat de gemeente met u mee blijft denken. Het gaat om beter woongenot, voor ons allemaal.”

Gespreksleider Jan Bostelaar van de Stichting Olivier lichtte daarop het programma voor die avond toe. Aan de aanwezigen werd gevraagd of zij eventuele vragen of opmerkingen op de gele briefjes wilden noteren die op de tafels lagen. Aan het eind van de avond zouden die opmerkingen worden behandeld. Vervolgens introduceerden de initiatiefnemers zich.

Bob Beijer is voorzitter van de VvE De Vaerten in Spaland-Noord. Tijdens een gemeentelijke bijeenkomst over energie en duurzaamheid ontstond bij hem en Ger Hunnersen het idee om VvE-besturen bij elkaar te brengen. Via de Kamer van Koophandel zijn adressen verzameld. In Schiedam zijn circa 1600 VvE’s. Schiedam staat hiermee in de top tien van gemeenten in Nederland met de meeste VvE’s. Hierbij kan het gaan om verenigingen met twee woningen of om verenigingen met tientallen appartementen. Van die 1600 VvE’s zijn er maar 30 aangesloten bij de landelijke belangenvereniging VvE-Belang, dat is 2% (landelijk is het gemiddelde 7%).

Met deze informatieavond willen Bob en Ger polsen of mede-bestuursleden van andere VvE’s in Schiedam behoefte hebben aan een platform. Door het organiseren van bijeenkomsten willen zij de kennis van bestuurders vergroten of ervoor zorgen dat iedereen van elkaars kennis kan profiteren. Door het uitnodigen van bepaalde gasten kunnen specifieke onderwerpen aan bod komen. Voorbeelden zijn: een notaris kan de wettelijke regels voor VvE’s, zoals het appartementsrecht, toelichten. Een deskundige kan de voor- en nadelen van zonne-energie bespreken. Een liftdeskundige kan ons wegwijs maken in de wettelijke voorschriften van liften zodat VvE’s sterker staan in het overleg met liftleveranciers of onderhoudsmaatschappijen. Of denk aan een presentatie van beheermaatschappijen voor VvE’s die overwegen het beheer uit handen te geven. We denken ook aan presentaties van lokale ondernemers op het gebied van schilderwerk, electriciteit etc. Er hebben zich al enkele bedrijven aangemeld.

Door het organiseren van themabijeenkomsten willen wij proberen de kennis van bestuurders te vergroten of in elk geval aan te geven waar kennis te verkrijgen is.

Ger Hunnersen is voorzitter van de VvE De Nieuwe Harg in Schiedam-Noord. Hij wijst erop dat een eigenaar binnen een VvE ook mede-eigenaar is van het gebouw wat veel geld vertegenwoordigt. Uit eigen ervaring weet hij dat een niet-actieve VvE geld en kansen laat liggen. De Nieuwe Harg heeft een jaarlijkse begroting bijvoorbeeld van 170.000 euro. Door simpelweg bij twee energieleveranciers een offerte aan te vragen levert dat de VvE bij een gelijkblijvend verbruik een voordeel op van ruim 5.000 euro per jaar. Er is geïnvesteerd in led-verlichting in en rond het gebouw voor circa 4.500 euro, een bedrag dat in twee jaar tijd is terugverdiend.
 

Ook noemt Ger Hunnersen de zelfwerkzaamheid waarmee (veel) geld te verdienen valt. Binnen de VvE Nieuwe Harg zijn er enkele enthousiaste eigenaren die iedere maandagmorgen klusjes doen, zoals het vervangen van lampen, kleine schilderklusjes. Ook kan werken met een vaste aannemer kosten besparen, stelt hij. Of denk na over een combinatie van werkzaamheden waardoor een VvE kan bezuinigen op kosten van voorrijden, bereikbaarheid etc. Een ander voorbeeld is het switchen van liftmonteur of aanpassen van telefooncontracten voor liften wat duizenden euro’s voordeel kan opleveren. Een goed werkende technische commissie is goud waard. Bij de Nieuwe Harg staat in een informatieboekje hoe een klacht kan worden gemeld. Vervolgens gaat er eerst iemand van de technische commissie kijken of de klacht kan worden verholpen. Pas wanneer dat niet lukt, wordt een bedrijf ingeschakeld.

Ger Hunnersen stipt ook de hoge en lage capaciteitstarieven aan bij liften en in energiebelastingen van elektrameters. Het loont de moeite in deze stof te duiken omdat een VvE in aanmerking zou kunnen komen voor een lager tarief. Onze vraag is of er behoefte is aan een lokaal platform waarin we dit soort zaken kunnen bespreken, al dan niet in aanwezigheid van een gast of een expert? Met deze bijeenkomst willen wij inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor een VvEplatform in Schiedam.

Hij vraagt Bob Beijer nog in te gaan op de open dag bij het Centrum Duurzaam Bouwen. Bob is er dit jaar geweest en hij vond de presentatie interessant. Er wordt aangegeven dat het mogelijk is om een excursie te organiseren naar het Centrum Duurzaam Bouwen bij voldoende belangstelling. Verder raadt Bob Beijer aan eens te kijken op de website www.zonatlas.nl (http://www.zonatlas.nl). Wanneer je je adres intypt, krijg je een indicatie van de mogelijkheden van zonne-energie op het dak van je gebouw, inclusief een globale berekening van de kosten en de besparingen.

Na de pauze komt Ruud van Workum aan het woord. Hij is projectcoördinator particuliere woningverbetering bij de gemeente Schiedam. Hij vertelt dat er in 2015 een Servicepunt Woningverbetering-nieuwe stijl van start gaat die ook eerste hulp bij onderhoud gaat bieden aan VvE’s. Op verzoek wordt informatie gegeven en beperkte hulp en advies. Dit Servicepunt richt zich op het besparen van energie; het beter toegankelijk maken van flats; goed onderhoud; het beter functioneren van VvE’s; het leren van elkaar en het organiseren van een onderhoudsnetwerk. Door middel van een helpdesk, een telefonisch loket, een website en nieuwsbrieven wordt Eerste Hulp bij Onderhoud (EHBO) geboden. Door een vragenlijst, die een paar minuten tijd kost, in te vullen, krijgt men inzicht in het al dan niet goed functioneren van een VvE. Deze aanpak Stedelijke vernieuwing gaat op uitnodiging: een VvE kan zich aanmelden. De start is in eerste kwartaal 2015.

Vanuit de zaal is de vraag of het geld kost als een VvE een advies vraagt.
Ruud antwoordt dat Schiedam één van de weinige gemeenten in Nederland is die de VvE’s gaat helpen en gratis zal adviseren. Voor producten, zoals een meerjarenonderhoudsplanning of energielabel geldt een kostprijs.

Tenslotte worden de vragen en opmerkingen behandeld die op de gele briefjes zijn geschreven. In de bijlage staan deze briefjes gerubriceerd.

Aan het einde van de avond vraagt gespreksleider Jan Bostelaar aan de aanwezigen of er behoefte is aan een platform voor VvE’s in Schiedam. Vrijwel alle vingers van de aanwezigen gaan omhoog. Voor Ger Hunnersen en Bob Beijer is dat aanleiding om op 3 november een VvE Platform Schiedam op te richten. Op donderdagavond 29 januari 2015 staat een volgende bijeenkomst op de planning in De Vijf Molens. Voor meer informatie of aanmelden bij VvE Platform Schiedam via info@vveplatformschiedam.nl.