Bijeenkomst 29-11-2018

Op donderdagavond, 29-11-2018, is door het VvE Platform Schiedam in nauwe samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering een zeer succesvolle bijeenkomst georganiseerd in de zaal van de “Vijf Molens “

De belangstelling voor deze avond was zeer groot, mede door het actuele onderwerp de komende “Energietransitie”. Een onderwerp, dat voor heel Nederland en dus ook voor Schiedam van het grootste belang is. Er wordt veel geschreven en gepraat over de energietransitie, maar voor veel mensen is het onduidelijke zaak. Wat gaat er gebeuren, wat zijn de opties, wat zijn de kosten en wie gaat dat betalen.

Teneinde de belangstellenden van de Schiedamse VvE’s te informeren over de huidige stand van zaken en de ideeën en de ambities van de Gemeente Schiedam, werd deze avond georganiseerd.
Helaas waren wij op last van de brandweer genoodzaakt het maximale aantal belangstellenden op 100 personen te houden. Gezien de overweldigende belangstelling en het aantal personen die er niet in konden, zullen wij hier zeker een vervolg op organiseren.

Na de opening door Kitty van Bloois werd er door Mr. Kees Oomen, directeur van VVE Belang een presentatie gehouden over hetgeen er op landelijk niveau speelt. Kees zit in een van de gespreksgroepen van de overheid, waar het beleid besproken wordt. De presentatie van de heer Oomen kunt u hier (https://vveplatformschiedam.nl/de-grote-energieverbouwing/) vinden.

Na deze zeer interessante presentatie konden er een paar vragen gesteld worden.
Na de pauze was het de beurt voor de Gemeente Schiedam. Bert Vos gaf een overzicht van de plannen om de wijken Nieuwland en Groenoord binnen 10 jaar aan te sluiten op het Eneco-warmtenet.

De volgende spreker was Eline Busser, van WoonPlus. Deze woningbouwcorporatie bezit het overgrote deel van de panden in de wijken Nieuwland en Nieuwland. Zij zijn zeer actief op het gebied van het gasvrij maken van hun bezit en werken nauw samen met de gemeente.

De laatste spreker was Ruud van Workum van het Servicepunt Woningverbetering van de gemeente Schiedam, die een toelichting gaf op de zaken waarin het Servicepunt van dienst kan zijn.

In de pauze en na de presentaties was er gelegenheid om vragen op papier te zetten. Deze zijn door ons geïnventariseerd en elke vraagsteller krijgt antwoord. Tevens konden VvE’s zich inschrijven voor een warmtescan.

De presentaties van Bert Vos, Eline Busser en Ruud van Workum kunt u hier vinden