Bijeenkomst 29-01-2015

Circa zeventig belangstellenden hebben gereageerd op de uitnodiging van het VvE Platform Schiedam en zijn op 29 januari 2015 naar ‘De 5 Molens’ gekomen. Jan Bostelaar van de Stichting Olivier, die vrijwilligersactiviteiten stimuleert, is gastheer.

Notaris Jeroen Krabbendam van Van der Valk Netwerk Notarissen geeft informatie over het appartementsrecht, die in circa 1950 is ingevoerd in Nederland. Volgens hem is een Vereniging van Eigenaren een bijzondere vereniging: het lidmaatschap is gekoppeld aan het feit dat men eigenaar is van het appartement. Je kunt je dus niet uitschrijven, zoals bij een tennisclub. Er is veel wettelijk vastgelegd en er zijn veel modelreglementen vastgelegd, waarin de eigenaren veel aspecten over het gebouw met elkaar kunnen regelen. Besluiten zijn ook niet zo maar te wijzigen. Daarvoor is o.a. een minimum aantal stemmen nodig en bijvoorbeeld bij verhuur van een appartement vaak ook een akkoord van de bank als hypotheekverstrekker.

Notaris Krabbendam benadrukt dat veel VvE’s gebruik kunnen maken van de kennis van de eigen leden. Stel commissies in waarin eigenaren zitten die bepaalde kennis of kunde hebben (klusser, boekhouder).

Er zijn verplichtingen voor een VvE, zo moet er een bestuur zijn, een bankrekening worden geopend op naam van de VvE, de VvE moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een VvE moet aan fondsvorming (voor onderhoud) doen, de VvE heeft een meerjaren onderhoudsplan nodig en vooral een collectieve verzekering is van groot belang. Het is een risico om niet gezamenlijk een verzekering te hebben omdat het veel tijd kost de verschillende verzekeringsmaatschappijen op één lijn te krijgen als er schade is.

Als een Vereniging van Eigenaren niet actief is, geen gezamenlijke rekening heeft en geen vergaderingen houdt, kan dit problemen geven bij verkoop van een appartement. Een bank zal dan niet makkelijk een hypotheek verstrekken. Notaris Krabbendam raadt verder aan in het huishoudelijk reglement op te laten nemen dat als het huis verkocht wordt en er is een achterstand in betaling van de eigen bijdrage aan de VvE, dat de achterstand dan ten laste komt van de verkoper.

Vervolgens komt advocaat Joop Hardam van MHZ advocaten aan het woord. Zijn kantoor verleent betaalbare rechtshulp aan (Verenigingen van) eigenaren. Hij geeft aan dat voor 10 tot 15 euro per maand een proefabonnement kan worden afgesloten voor een jaar. Er wordt de suggestie gedaan dat het platform een gezamenlijke verzekering afsluit. Als voorbeeld van hulp noemt hij dat zijn kantoor kan bemiddelen bij overlast van een huurder.

Een vraag vanuit het publiek is of een eigenaar een huis mag verhuren zonder overleg met de VvE. In de meeste reglementen staat dat hiervoor toestemming van de ALV nodig is en ook van de hypotheekgever. Een huurder moet ook het huishoudelijk reglement en de statuten ondertekenen, waardoor men zich conformeert aan de regels van de vereniging.

Vervolgens geeft René Janssen een toelichting over de incassoprocedure. Volgens hem vormen wanbetalers voor VvE’s een groot probleem. Wanneer VvE’s alles in eigen beheer doen, kan het moeilijk zijn om iemand aan te spreken op een (wan)betaling. Het is tenslotte dan je buurvrouw of -man die je vaker tegenkomt. René Janssen adviseert in het huishoudelijk reglement vast te leggen dat achterstanden kunnen worden verrekend met teruggaven, zoals de stookkosten. Ook is het verstandig het bestuur te machtigen om bij achterstand incassomaatregelen te treffen. Hiermee voorkomt u dat er een vergadering moet worden belegd om de maatregelen in gang te zetten. Suggestie uit de zaal is om na twee maanden een boete op te leggen.

René Janssen geeft aan dat er in Schiedam wijkondersteuningsteams (WOT’s) zijn die misschien kunnen worden ingeschakeld om te bemiddelen bij achterstanden. Het WOT helpt om sámen met de bewoner de hulpvraag in kaart te brengen en de problemen op te lossen; hierbij wordt zoveel mogelijk de kennis, de eigen kracht en het netwerk van de bewoner benut. Op het moment dat schulden worden geconstateerd kan zo’n contactpersoon bij de bewuste persoon langs gaan om te informeren wat er aan de hand is. De wijkondersteuner uit West is aanwezig en stelt zich voor. Een VvE mag wettelijke rente vragen over het verschuldigde bedrag van 3%, dat gaat in vanaf de datum waarop de brief is gesteld over achterstanden. René Janssen adviseert dit punt mee te nemen in het huishoudelijk reglement. Verder doet hij de suggestie dat een VvE zoveel mogelijk gegevens aan haar leden moet vragen met als doel om de verhaalsmogelijkheden goed in beeld te hebben bij wanbetaling. (bijv. gegevens over werk, de telefoonnummers, 2e huis, boot, kenteken auto). Er ontstaat enige discussie over de privacy die hiermee zou worden geschonden. Tenslotte stelt René Janssen zich beschikbaar als vrijwilliger voor het VvE Platform Schiedam.

Na een pauze waarin er gelegenheid is met elkaar van gedachten te wisselen, bespreekt Ruud van Workum de vernieuwde aanpak van het Servicepunt Woningverbetering. Hij is projectcoördinator bij de gemeente. Het Servicepunt is al sinds 2004 actief in de oude wijken voor eigenaren die de achterstand aan het huis willen wegwerken. Het Servicepunt gaat het terrein verbreden en vernieuwen. Eind maart gaat het Servicepunt aan de slag. Hij stelt de adviseurs voor: Rob van Huis en Sharida Sam sin.

Het Servicepunt gaat zich vooral richten op VvE’s die bij het Servicepunt terecht kunnen voor Eerste Hulp bij Onderhoud, voor het treffen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid, het toekomst bestendig maken van de woning (langer in de eigen woning blijven wonen). Als er ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen kunnen eigenaren deze financieren met een laagrentende lening tegen 2% rente met een looptijd van 20 jaar. De spelregels om geld uit te lenen moeten overigens nog wel door het college worden vastgesteld. U wordt op de hoogte gehouden via het VvE Platform Schiedam.

De laatste spreker op deze bijeenkomst is Ger Hunnersen. Hij is samen met Bob Beijer initiatiefnemer van het VvE Platform Schiedam. “Wij denken dat we heel veel van elkaar kunnen leren. Bovendien is het ontzettend jammer als een VvE niet actief is. Dan laat u als eigenaar echt geld liggen. Mijn VvE heeft bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere energieleverancier 5.000 euro per jaar kunnen besparen. Eigenaren moeten zich niet meer als een huurder opstellen, maar actief worden. Het is uw eigen bezit!” Ger Hunnersen wijst nog op het lage BTW-tarief van 6% dat in ieder geval nog tot juni loopt.

Met trots presenteren Ger Hunnersen en Bob Beijer tenslotte de website van het VvE Platform Schiedam. Hiermee kunnen zij leden op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen. Er wordt nog gewerkt aan een database van bedrijven waaraan reviews (bespreking) kan worden gekoppeld. Op deze manier kunnen VvE’s hun ervaringen met bedrijven uitwisselen.

De bedoeling is als VvE Platform Schiedam 2 tot 3 x per jaar bijeen te komen. Voor de volgende bijeenkomst worden eventueel deskundigen uitgenodigd.

Vervolgens wordt nog een vragenrondje gehouden, waarbij onder andere aan de orde komt: het nut van certificering voor beheerders en of er in Schiedam een glazenwasserspatent bestaat.

Aanwezigen kunnen op briefjes nog vragen stellen, die dan later worden beantwoord via de website of worden gebruikt voor een volgende bijeenkomst.

De volgende bijeenkomst van het VvE Platform Schiedam is in juni 2015.