Bijeenkomst 17-05-2018

In samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering werd op 17 mei 2018 weer een bijeenkomst georganiseerd in de zaal “de 5 Molens”.

Het hoofdonderdeel van het programma ging over zonnepanelen op uw VvE-locatie.

De belangstelling voor dit onderwerp spreekt heel Nederland en dus ook de VvE’s is zeer groot. Getuige de opkomst bij deze bijeenkomst. Ruim 60 belangstellenden kregen eerst een inzicht in de organisatorische kant van het installeren van panelen.

Na de opening gaf Rob van Huis van het Servicepunt Woningverbetering van de Gemeente Schiedam een overzicht van de procedure om tot besluitvorming te komen binnen een VvE. De complete tekst van deze presentatie vindt u op onze site onder “Informatie/Zonnepanelen”. Omdat niet alle zaken rond de plaatsing van zonnepanelen op deze avond aan de orde kunnen komen, organiseert het Servicepunt Workshops, waarvoor men zich kan inschrijven. Hier zal veel dieper worden ingegaan op de organisatie, alsmede op de techniek.

Hierna werd de microfoon overgenomen door Bob Meulendijk van Zonnepanelen Vlaardingen, die de belangstellenden informeerde over de technische kant van zonnepanelen. Duidelijk werd wel dat het zaak is materialen van goede kwaliteit aan te schaffen. Zijn deel van de presentatie kunt u hier bekijken 

Na de pauze heeft Kitty van Bloois nog een samenvatting gegeven van de op 25 mei 2018 van kracht wordende EUverordening inzake de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Deze wet geeft veel problemen voor iedereen, die gegevens beheerd, waaronder een VvE. Met deze presentatie willen wij u een inzicht geven van de presentatie van dit onderwerp door VVE Belang, die door ons werd bijgewoond. De presentatie van Kitty kunt u hier nalezen.