Bijeenkomst 15-05-2017

Op 15 mei 2017 heeft het VvE Platform Schiedam weer een bijeenkomst georganiseerd in het dienstencentrum “De vijf Molens”.

Er was een interessant programma voor die avond. Na de opening door Jan Bostelaar, gaf Sherida Sam-Sin van het Servicepunt Woningverbetering uitleg over het programma “Lang zult u wonen”. Tevens is er een overzicht van de procedure voor het aanvragen van laadpunten en opstelplaatsen voor scootmobielen en andere hulpmiddelen, uitgedeeld.

Hierna was het de beurt aan Olof Waltman van de brandweer, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij gaf een presentatie over de juiste plaats om een rook- en/of co-melder te monteren.

Hilde Vink was de volgende, die een presentatie gaf. Zij gaf aan, dat er veel geld te verdienen valt als de VvE zich op alle vlakken laat doorlichten. Een collectief voor, bijvoorbeeld, energie afname kan een VvE veel geld besparen. Maar ook het aanbrengen van ledverlichting, zonnepanelen, warmtepompen en zonnecollectoren kunnen bijdragen aan energiebesparing. Het bedrijf van Hilde kan een complete scan doen van het complex.

Na de pauze gaf Walther van Houten een kort overzicht het gebied van de ontwikkelingen op het gebied van de database van bedrijven, die voor de Schiedamse VvE’s werkzaamheden verrichten.

Hierna gaf Kitty van Bloois een overzicht van de valkuilen van de failliete beheerder AdmiPunt.

Als laatste kwam Piet van Herwijnen aan het woord over de keuze van een beheerder en de afspraken, die een VvE moet maken.

Al met al weer een hele interessante avond. Zoals gebruikelijk kunt u de presentaties, voor zover die op beeld te zien waren, weer op de website terugvinden.