Bijeenkomst 04-06-2015

Op 4 juni 2015 hebben we, na de introductieavond van 30 oktober 2014, de tweede informatieavond georganiseerd van het VvE Platform Schiedam in de zaal van de Vijf Molens. Deze avond werd wat minder bezocht dan de voorgaande bijeenkomsten. Ongeveer dertig belangstellenden zijn afgekomen op het gevarieerde programma van die avond. Zoals gebruikelijk was Jan Bostelaar van stichting Olivier en het vrijwilligers café degene die de onderwerpen aan elkaar praatte. Na de opening werd door Ger Hunnersen een overzicht gegeven van hetgeen er tot nu toe bereikt is en werd met name gevraagd om meer interactie van de VvE’s. Onderlinge uitwisseling van ervaringen is een belangrijk onderdeel van het platform.

Fijn dat u gekomen bent. We hebben nogal wat te weeg gebracht met de opzet van een VvE platform Schiedam. Ook uit andere delen van het land is er belangstelling getoond. Om maar wat te noemen uit Delft, Amsterdam en zelfs Terneuzen zijn wij benaderd of zijn zelfs VvE vertegenwoordigers aanwezig.Niet alleen hieruit, maar ook uit de tot dusver goed bezochte avonden van het VvE Platform kunnen we vaststellen dat het een schot in de roos is gebleken en er duidelijk behoefte bestaat aan dit soort bijeenkomsten.

Het is uiteindelijk nog geen anderhalf jaar geleden, dat de ideeën om dit op te zetten zich ontwikkelden. Na een aantal voorbereidende werkzaamheden hebben we, nog maar 8 maanden geleden de eerste avond belegd, waarin we kenbaar hebben gemaakt wat wij voor ogen hadden.

Aan het eind van die avond op 30 oktober vorig jaar hebben wij gevraagd of er behoefte voor was om dit soort bijeenkomsten te continueren. Op grond van de enthousiaste reacties en de evaluatie op het stadskantoor, enkele dagen later, hebben wij het VvE Platform Schiedam opgericht.

Daarna is alles in een stroomversnelling gegaan. Door de samenwerking met de gemeente, de nodige media aandacht en een duidelijke website van het platform en die van het servicepunt woningverbetering kunnen we gezamenlijk richting geven aan bestuurders en eigenaar-bewoners die deel uit maken van een Vereniging van Eigenaren.

Het is lokaal met Schiedam begonnen, maar Vlaardingen heeft kenbaar gemaakt aan te willen haken. Wij zullen de komende periode hierover afspraken maken. Wellicht is Maasluis ook geïnteresseerd waarbij gedacht zou kunnen worden aan een VvE Platform Waterweg. Dat zou toch mooi zijn, niet waar. We zullen zien.

Zo willen wij ook in contact komen met lokale bedrijven. We zijn verder voornemens een database van bedrijven op te zetten, die iets te bieden hebben aan een VvE. Wij hebben uiteraard uw hulp hierbij nodig. Geef ons door met welke, bij voorkeur lokale, bedrijven u werkt en welke uw ervaringen zijn. Wij vragen u vriendelijk ons dit via het contactformulier van de website of per mail te laten weten.

Verder stellen wij het zeer op prijs als u voor een van de komende bijeenkomsten of voor de website een verhaal uit eigen ervaring zou willen vertellen, waar collega bestuurders iets mee kunnen. De slogan is zoals u weet informatie delen…maakt samen sterk.

Ik adviseer met enige regelmaat de websites te bezoeken van het VvE Platform en van het servicepunt woningverbetering. Beide geven relevante informatie en interessante links die u verder kunnen helpen.

Zoals u bij binnenkomst heeft kunnen zien hebben wij inmiddels ook een aantal reclame-banners aangeschaft, die wij bij bepaalde gelegenheden als een woon- informatiebeurs neer willen zetten.

Wij vragen u vriendelijk ons te informeren als u een dergelijke bijeenkomst weet of kent die een link heeft met bouwen of wonen.

Ook praten met familie, vrienden en wie het maar horen wil over het bestaan van het platform en een verwijzing naar de websites, draagt bij tot meer bekendheid van het Platform.

Dan het volgende, wanneer uw VvE nog geen lid is van een belangenorganisatie en/of niet geabonneerd is op een van de vakbladen, is het meer dan de moeite waard daar toch eens over na te denken. Voor de kosten hoeft u het niet te laten en u steekt er altijd wat van op. Denk hierbij aan voorlichtingsbijeenkomsten die veelal kosteloos kunnen worden bezocht.

Kent u overigens van het bestaan van een permanente bouw-expositie het ICDubo hetgeen staat voor Innovatie Centrum Duurzaam bouwen. Deze permanente tentoonstelling is gehuisvest in een van de oude gebouwen van de RDM op de Heiplaat in de Rotterdamse haven?

Dit volledig gemoderniseerde informatiecentrum is zeer de moeite van een bezoek waard. Als er voldoende belangstelling is, kunnen we eventueel in samenwerking met de Gemeente Schiedam een collectief bezoek aan het ICDubo brengen, mogelijk in combinatie met een VvE Platform bijeenkomst.

Een tip nog. Op de website van Renovatie Profs kunt u een agenda bekijken van komende bouw gerelateerde beurzen die mogelijk interessant zijn.

En als laatste maar zeker niet onbelangrijk nog dit.. bedenk dat een niet goed functionerende of slapende VvE u als eigenaar/bewoner veel geld kan kosten.

Hierna was de beurt aan het Liftinstituut. Onder leiding van Django Boer was er een team van deze organisatie aanwezig. Als eerste gaf Richard Vos een presentatie over liftkeuring en veiligheidssystemen voor het veilig werken op daken.

Een aantal VvE besturen had aangegeven meer te willen weten over alle aspecten van het bevrijden van mensen uit de lift, ingeval van storing of uitval van de elektriciteit. Het Liftinstituut heeft hiervoor speciale cursussen ,de Lift Academy, die mensen opleidt dit op een veilige en verantwoorde manier te doen. In geval van nood en zeker als het mensen met claustrofobie betreft, wil je zo snel mogelijk hulp bieden. Het wachten op hulpverlenende instanties duurt soms lang.

Vervolgens heeft Rémon van Dorp, als deskundige op het gebied van beheer, een presentatie gegeven over de mogelijkheden van het, geheel of gedeeltelijk, uitbesteden van het beheer door een VvE. Daarnaast heeft hij nog aandacht besteed aan de onduidelijkheid over de warmtewet.

Na de pauze hebben de medewerkers van het, inmiddels operationeel zijnde, Servicepunt Woningverbetering een presentatie gegeven over de huidige stand van zake. Alle PowerPoint presentaties zijn onder “Informatie” nog even terug te kijken.

Door Ruud van Workum werd, samen met een vertegenwoordiger van de betreffende VvE nog een praktijkgeval besproken. Een andere VvE bestuurder kon de zaal vertellen, dat zij, op het spoor gezet door een vorige bijeenkomst, met de energieleveranciers een goede deal hebben kunnen bereiken over een tweetal aansluitingen in hetzelfde complex. Met terugwerkende kracht werden de aansluitingen als één beschouwd, waardoor men geld terugkreeg en in de toekomst maar over één aansluiting betaald. Na de sluiting was er nog ruimschoots gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken.