Bijeenkomst 03-03-2016

Op 3 maart 2016 werd door ons, na de eerste oriëntatie bijeenkomst, de vierde informatieavond gehouden in het dienstencentrum “De Vijf Molens”

Na de opening werd door Bob Beijer eerst aandacht besteed aan de veiligheid in en rond een VvE complex. De laatste tijd lijkt het wel of er steeds meer calamiteiten gebeuren in een grotere woonomgeving. In 2015 moest de brandweer ca 6000 keer uitrukken en waren daarbij ongeveer 600 slachtoffers te betreuren, waarvan een aantal met fatale afloop. Doordat bewoners langer in huis moeten blijven wonen en daardoor de leeftijd van bewoners stijgt, komt het vaker voor, dat men bij voorbeeld het gas vergeet uit te zetten. Daarnaast kunnen mensen met psychische problemen slechter of helemaal niet meer bij de GGZ terecht. Er zijn een aantal explosies geweest, die door mensen in overspannen toestand veroorzaakt zijn.

Bedrijven hebben doorgaans een rampenplan, waarmee ook geoefend wordt. Een VvE heeft dat niet, terwijl het vaker om meer personen per gebouw gaat. Reden temeer om hier aandacht aan te besteden en een veiligheidsplan op te zetten. Daarnaast zou er meer promotie moeten worden gemaakt voor rookmelders

Daarna was Marco de Graaf aan de beurt om u een inzicht te geven in het alternatief voor een rechtsgang n.l. de mediation. Het is goedkoper en er kan sneller een oplossing bereikt worden.

Een mediation uitkomst heeft geen wettelijke grond en men kan daarmee niets afdwingen. Maar als partijen vooraf hebben aangegeven om het probleem op te willen lossen, kan veel bereikt worden.

Omdat het Platform graag lokale ondernemers onder uw aandacht wil brengen, presenteerde Rene Govaart het samenwerkingsinitiatief van “De Vakmensen” Met ieder zijn eigen specialiteit hebben 6 gerenommeerde ondernemingen zich verenigd en kunnen de VvE daardoor een all-in concept bieden.

Na de pauze gaf Ruud van Workum (Gemeente Schiedam) een overzicht van de inspectieplicht van galerij- en balkon vloeren en spouwankers.

Deze problemen kunnen hoofdzakelijk voorkomen bij oudere complexen. De gemeente heeft een dertigtal complexen geïnventariseerd, die hier mogelijk mee te maken hebben.

Alle risico-gebouwen zijn aangeschreven en zullen in een aparte bijeenkomst voorgelicht worden, waarbij ook oplossingen zullen worden besproken.

Hierna introduceerde Huib Sneep het SEC (Schiedams Energie Collectief). Recentelijk heeft men door middel van CrowdFunding zonnepanelen kunnen realiseren op het Wenneker pand. Het SEC studeert nu over een project voor VvE’s. De meeste daken van een VvE complex zijn bij uitstek geschikt voor dit soort projecten.

De avond werd besloten door Ger Hunnersen, die de aanwezigen stimuleerde om het platform te voorzien van informatie over problemen, successen en een overzicht te geven van de ondernemers, die binnen de VvE gebruikt worden. Doel is om een database op te zetten en daar een review aan te koppelen. Een goede ondernemer is niet bang voor een beoordeling. Doet men zijn werk goed, hetgeen eigenlijk normaal is, dan kan een positieve beoordeling leiden tot meer werk. Tot slot wees Ger nog op een aantal interessante websites, waarvan u de link op onze website terug kunt vinden.

Al met al was het weer een geslaagde avond met heel veel informatie voor de aanwezigen.

Veel aanwezigen bleven hangen om, onder het genot van een hapje en een drankje, na te praten,

De volgende bijeenkomst van het Platform is gepland op 2 juni 2016