Bijeenkomst 02-06-2016

Op 2 juni j.l werd door ons de tweede bijeenkomst van dit jaar georganiseerd. We konden ons weer verheugen in een grote opkomst.

Door omstandigheden moesten we het programma omgooien. Nadat Jan Bostelaar, organisator van het vrijwilligers café en het repair café, de avond had geopend en het aangepaste programma had gepresenteerd, kregen de sprekers van VVE Belang het woord.

De eerste presentatie werd gegeven door VVE Belang, die op landelijk niveau de belangen van VvE’s behartigd. Mr. Kees Oomen, directeur van VVE Belang, gaf een uiteenzetting van de werkzaamheden van deze belangenorganisatie. Ook werd het laatste rapport van de overheid besproken over de inventarisatie van VvE’s in Nederland. Hiermee werd onder andere onze stelling bevestigd, dat er in Schiedam meer dan 1600 VvE’s zijn.

Hierop volgde een interactieve presentatie, waarin een aantal praktijkgevallen aan de orde kwamen. Kees kleedde de vraag in, waarna aan de zaal gevraagd werd wat de oplossing was. Hierna werd door Mr. Astrid Luijk, Juriste van VvE Belang het antwoord gegeven.

Het was duidelijk dat een VvE besturen geen eenvoudige taak is. Wel werd benadrukt dat een VvE niet moet afwijken van het splitsingsreglement. In voorkomende gevallen zal een rechter bij een conflict altijd de rechtsgeldigheid toetsen aan dit reglement.

Vervolgens was het de beurt aan Rob van Huis van het Servicepunt Woningverbetering. Hij had een aantal voorbeelden van verbeteringen van de leefomgeving in woningen meegebracht, in het kader van de actie “Lang zult u wonen” In de pauze konden de aanwezigen de artikelen uitproberen.

Na de pauze zijn we snel doorgegaan met een presentatie van de wijkbrandweerman, Olof Waldman van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Hierbij werd de veiligheid en preventie behandeld. Helaas liet de aanwezige apparatuur niet toe, dat van de bijgevoegde filmpjes het geluid kon worden weergegeven. De presentatie staat op de website en dan kunt u alsnog genieten van deze presentatie.
VvE’s kunnen contact opnemen met hem, waarna een inspectie van het complex kan plaatsvinden op brandveiligheid en evacuatie mogelijkheden.

Het laatste onderwerp op deze avond was de presentatie van Kitty van Bloois over de oplossingen bij het vervangen of conditioneren van het afvoergassensysteem in het gebouw van VvE Branderspoort Blok B. De regelgeving is onduidelijk en wordt door installateurs verschillend uitgelegd. Meestal in het voordeel van diezelfde installateur.

Kitty heeft zich als voorzitter van de VvE uitputtend verdiept in deze problematiek. De vuistregel is, dat een afvoergassen systeem ongeveer net zolang meegaat als een Hr-ketels.

Op een ouder sijsteem, waar met Vr-ketels is gewerkt, kan men deze niet ongestraft vervangen door Hr-Ketels. Het gehele systeem moet dan aangepast worden, i.v.m. het vrijkomende agressieve condenswater.

Alle presentatie kunt u verderop op de website vinden, zodat u ze nog eens kunt doornemen.

Afsluitend benadrukte Ger nog het belang van het juist invullen van de presentielijst. Vooral de juistheid van de emailadressen is voor ons van het grootste belang. Tevens werd gevraagd om met name gegevens van bedrijven, die voor de VvE’s werken en de beoordeling over deze bedrijven. Met de gegevens die u kunt invullen op het daarvoor ontworpen formulier (te vinden op de website) kunnen we een database opzetten, die als informatiebron kan dienen voor elke VvE.

Hierna werden een tweetal bedrijven aangekondigd. Het bedrijf Bouwgrip heeft vrijwel alle disciplines in huis om u ondersteuning te geven bij bouwkundige zaken. Zij hebben toegezegd dat het eerste consult gratis is voor u als VvE. Het tweede bedrijf is Lightly. Zij zijn gespecialiseerd in het vervangen van de standaardverlichting door led-armaturen. Men biedt alle geïnteresseerde VvE’s een gratis lichtscan aan.

Van beide bedrijven kunt u alle gegevens op de Website terugvinden. Nadat Jan Bostelaar de avond had afgesloten, konden de aanwezigen nog napraten onder het genot van een drankje en een hapje.